Pse ka rrjedhje frigoriferi pas ndërrimit të filtrit?

Rasti 1: Rrjedhje uji në filtrin e ujit

(Filtër uji i jashtëm -HAFEX/EXP) : (Filtër uji i brendshëm HAFIN)


Hipotezë: Lidhja e tubit tek filtri i ujit nuk është shtrënguar si duhet.

1 Kontrolloni nëse filtri është i brendshëm apo i jashtëm.
2 Mbyllni furnizimin me ujë.
3 Shtrëngoni filtrin (filtër i brendshëm).

Rasti 2: Rrjedhje uji në disa vende

Hipotezë: Prerje e mangët e tubit të lidhjes me ujin.

1 Mbyllni furnizimin me ujë.
2 Kontrolloni prerjen e tubit të prurjes së ujit.
3 Referojuni manualit të udhëzimeve.

Ju lutemi, klikoni butonin "DERGO" më poshtë për të aplikuar komentet tuaja. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.

Faleminderit për komentin tuaj