Si mund të parandaloj krijimin e akullit në frigoriferin ngrirës?

Brenda frigoriferit ngrirës qarkullon vazhdimisht dhe pa ndërprerje ajër i freskët. Nëse në frigoriferin ngrirës futet ajër i nxehtë ose i lagësht dhe takohet me ajrin e freskët, në pikën e kontaktit do të zhvillohet një shtresë akulli.
 

Për të parandaluar krijimin e akullit, identifikoni dhe shmangni burimin e ngrohtësisë duke kontrolluar sa më poshtë:

Mbyllja e derës

Mundësia më e madhe e shkakut të akullit është mbyllja e parregullt e derës.


Sigurohuni që dera e frigoriferit ngrirës të mbyllet plotësisht. Shikoni që guarnicioni i derës të puthitet plotësisht me derën e frigoriferit dhe që të jenë të ngjitura mirë, pa dëmtime ose ndarje. 

Jeni të lutur të vini re: Testoni nëse dera e frigoriferit mbyllet plotësisht duke marrë një copë letër dhe mbyllur derën mbi të. Nëse mund ta tërhiqni përsëri letrën pa rezistencë, guarnicionet duhet të ndërrohen.

Ventilimi i ajrit të freskët

Sigurohuni që vrima e ajrit në frigoriferin ngrirës të mos jetë bllokuar apo e zënë. Mos i mbështesni paketat në murin e pasmë të frigoriferit ngrirës dhe vendoseni ushqimin sa më të hapur për të përmirësuar ventilimin.

Kapaku i akullit

Nëse mbulesa e automatit të akullit nuk është e mbyllur si duhet, ajo lejon ajrin e ngrohtë të futet në frigoriferin ngrirës dhe të shkaktojë veshje me akull. Për të kontrolluar mbulesën, hapni derën dhe shihni kapakun e zi brenda mbajtësit të akullit. Nëse kapaku është në pozicionin e saktë, duhet parë mbajtësi. Nëse kapaku nuk është e puthitur me mbajtësin, shihni mos e pengon akulli ose mbeturina të tjera që mund të mbajnë kapakun të hapur.
 

Shkak mund të jetë edhe temperatura e vendosur në mënyrë të pasaktë Nëse temperatura e frigoriferit tuaj është tepër e ulët, do të shihni që ushqimi ngrin. Ngrijeni temperaturën disa gradë për të zgjidhur problemin. Nëse temperatura e frigoriferit tuaj është tepër e lartë, mund të bëhet kondensim dhe krijohet akull në fund të frigoriferit. Uleni temperaturën disa gradë për të zgjidhur problemin. 

Ju lutemi, klikoni butonin "DERGO" më poshtë për të aplikuar komentet tuaja. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.

Faleminderit për komentin tuaj