Како да управувате со фотографии и видеа синхронизирајќи ги со OneDrive

 

Сите ваши слики и видеа можете да ги зачувате во услугата облак користејќи го OneDrive на вашиот телефон Galaxy. Со поставување на OneDrive и Галеријата автоматски да се синхронизираат, можете да пристапите до вашите датотеки во кое било време подоцна за да ги видите повторно, од компјутер со OneDrive или од друг мобилен уред.

Пред да ги испробате препораките наведени подолу, проверете дали софтверот и поврзаните апликации на уредот се ажурирани во најновата верзија. За да го ажурирате софтверот на вашиот мобилен уред, следете ги овие чекори:

Чекор 1. Одете во Поставки (Settings) > Ажурирање на софтвер.

Чекор 2. Допрете на Преземи и инсталирај (Download and install).

Чекор 3. Следете ги упатствата на екранот.

Како да ги поврзете сметките на Samsung и на MS преку Облак синхронизација

За да ја синхронизирате апликацијата Галерија со OneDrive, прво треба да се најавите на OneDrive. Дури и ако немате сметка MS, можете да се најавите на OneDrive со сметката на Samsung преку Cloud Sync (Облак синхронизација) на вашиот телефон Galaxy. Следете ги чекорите подолу.

Чекор 1. Отворете ја апликацијата Галерија, потоа допрете Мени (трите хоризонтални линии) на дното.

Чекор 2. Допрете ја иконата Поставки.

Поврзување на Onedrive со сметка на Samsung - чекор 1

Чекор 3. Допрете Облак синхронизација во менито за Поставки на галеријата.

Чекор 4. Прочитајте ја пораката, согласете се со дозволите и потоа допрете Поврзи.

Поврзување на Onedrive со сметка на Samsung - чекор 2

Korak 5. Допрете го копчето Поврзи.

Korak 6. Допрете Create one!, и потоа креирајте сметка на Microsoft со тековната сметка на Samsung. Продолжете да ги следите упатствата во апликацијата сè додека не завршите.

Поврзување на OneDrive со сметката на Samsung - чекор 3

Забелешка:

  •   Менито Облак синхронизација (Cloud Sync ) се појавува само ако не сте најавени на OneDrive. Ако веќе сте најавени, ќе се прикаже менито Синхронизација со OneDrive.
  •  Проверете дали сте поврзани на интернет.

Како да синхронизирате одредени албуми во апликацијата Галерија

 

Може да синхронизирате и зачувате одредени важни албуми на OneDrive, како што се фотографии од семеен одмор и фотографии со вашите најдобри пријатели. Започнете од менито за Поставки на Галеријата и следете ги чекорите подолу.

Чекор 1. Допрете Синхронизација со OneDrive.

Чекор 2. Допрете Албуми за синхронизирање.

Албум за синхронизација со Onedrive  - чекор 1

Чекор 3. Можете да изберете кои албуми ќе се синхронизираат со OneDrive со допирање на прекинувачот до албумот.

Албум за синхронизација со Onedrive  - чекор 2

Како да преземате датотеки од OneDrive

 

OneDrive ви овозможува да преземате фотографии и видеа што сте ги синхронизирале преку OneDrive од друг телефон, таблет или компјутер.

Чекор 1. Отворете ја апликацијата OneDrive, а потоа допрете го копчето Фотографии.

Чекор 2. Допрете ја фотографијата или видеото што сакате да го преземете на вашиот телефон.

Преземање од Onedrive - чекор1

Чекор 3 Допрете го копчето Преземи.

Чекор 4 Допрете ЗАЧУВАЈ за да потврдите. Ако сакате да зачувате на друга локација, допрете ја иконата со Стрелката назад за да изберете друга локација за вашата датотека, како што се Документи или Слики.

Преземање од Onedrive – чекор - 2

Како да ги вратите избришаните датотеки од OneDrive

 

Не е голем проблем ако случајно избришете фотографии од OneDrive. Избришаните фотографии и видеа не се трајно избришани веднаш. Тие се чуваат во кошницата за отпадоци неколку дена, така што ќе можете да ги вратите вашите датотеки од неа. Избришаните датотеки можете да ги најдете во апликацијата OneDrive> Јас> Кошница за отпадоци.

Како автоматски да ги синхронизирате фотографиите и видеата од Галеријата со OneDrive

 

Функцијата за автоматско синхронизирање за апликацијата Галерија може да биде оневозможена според зададените поставки, но можете лесно да ја вклучите, така што сите ваши фотографии и видеа ќе се синхронизираат со OneDrive. Ако веќе имате сметка на OneDrive, следете ги чекорите подолу.

Чекор 1. Отворете ја апликацијата Галерија и потоа допрете Мени (трите хоризонтални линии) на дното.

Чекор 2. Допрете ја иконата Поставки.

Onedrive ауто синхронизација - чекор2

Забелешка: Снимките на екранот и менијата на уредот може да варираат во зависност од моделот на уредот и верзијата на софтверот.

Ако имате тешкотии со мобилните телефони на Samsung, таблетите или уредите што се носат, можете да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members.

Ова ни овозможува да разгледаме подетално што се случува. Податоците се анонимни и се чуваат само за време на проверката. Дознајте повеќе за испраќање на извештај за грешка преку „Како се користи апликацијата Samsung Members“.

Благодариме за повратните информации