Како да ги поврзете Xbox One X и Series X на вашиот телевизор

Може да имате повозбудливо искуство со соодветните поставки кои ги подобруваат квалитетот на сликата, бојата и звукот на Samsung телевизорот и вашите нови игри. Следете ги чекорите подолу за да ги поврзете и поставите вашите Xbox и Samsung TV.

Поврзување на Xbox со телевизорот

Чекор 1 Поврзете го кабелот за напојување во приклучокот за кабел за напојување на конзолата (означен со една подигната точка) и потоа приклучете го кабелот за напојување во штекер.

Поврзување на xbox  1.

Чекор 2 Поврзете го HDMI кабелот во приклучокот HDMI OUT на конзолата (означен со една подигната цртичка) и потоа поврзете го другиот крај на HDMI кабелот во било кој HDMI IN приклучок на вашиот телевизор Samsung. Можете да ги доживеете најдобрите перформанси на игри од 4K 120 Hz кога кабелот за HDMI е поврзан на приклучокот HDMI IN 4 со икона за игра. 

Поврзување на xbox  2.

Забелешка: Поддршката за 4K 120 Hz може да варира во зависност од моделот.

Чекор 3 Вклучете ги телевизорот и Xbox. Притиснете го копчето Дома (Home) на далечинскиот управувач на вашиот телевизор, а потоа изберете ја вашата Xbox (играчка конзола) во менито Извор.

Поврзување на xbox  3.

Забелешка: Некои модели може да имаат различни начини на поврзување помеѓу конзолата за игри и ТВ.

Кога вашиот телевизор е 4K UHD, Xbox One X треба автоматски да го открие и ќе ве праша дали сакате да вклучите 4K. Меѓутоа, ако првично сте го пропуштиле или сте го прескокнале овој скокачки прозорец, можете рачно да активирате 4K.

HDR поставки за xbox.

Чекор 1 Притиснете го копчето Xbox на управувачот за да го отворите водичот за Xbox. Одете до картичката Поставки, а потоа изберете Екран и звук.

Чекор 2 Изберете Излез за видео, а потоа изберете Video fidelity & overscan. Потврдете дека е избрано Автоматско откривање. Ако не е, изберете го.

Чекор 3 Изберете Режими за видео во картичката Екран и звук.

Чекор 4 За да овозможите HDR, означете ги полињата за Дозволи 4K и Дозволи HDR.

Ако вашиот телевизор не ги активира автоматски поставките за Влезен сигнал плус кога е поврзан со конзолата за игри, можете рачно да ги вклучите со следниве чекори.

Чекор 1 Одете во Поставки на вашиот телевизор.

Поставки на влезен сигнал 1.

Чекор 2 Изберете Општо (General), а потоа изберете Управувач со надворешен уред (External Device Manager).

Поставки на влезен сигнал 2.

Чекор 3 Изберете Влезен сигнал плус.

Поставки на влезен сигнал 3.

Чекор 4 Изберете го HDMI приклучокот на којшто е поврзан вашиот Xbox.

Поставки на влезен сигнал 4.

Забелешка: За моделите пред 2018 година, HDMI UHD Color значи поставка за Влезен сигнал плус.

Забелешка:

  • Проверете дали HDMI UHD Color е овозможена на вашиот телевизор; во спротивно, вашиот Xbox One X нема да ја препознае 4K функционалноста.
  • Сликите од екранот и менито на уредот се само примерок на англиски јазик. Тие се достапни и на јазикот на вашата земја.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window