Како да решите проблеми со ТВ екранот што се затемнува кога е поврзан со компјутер

Можете да го користите вашиот ТВ екран како компјутерски монитор со поврзување со кабли, како што е HDMI, или со користење на функцијата Screen Sharing. Ако ТВ екранот е премногу темен кога е поврзан со компјутер и графичка картичка, обидете се со следниве решенија.

Прилагодете ја поставката Windows HDR

Светлината на екранот може да се затемни кога ќе ја вклучите функцијата HDR на компјутерот. Овој проблем се јавува само кога SDR (стандарден динамички опсег) се претвора во HDR (висок динамички опсег). Ова е затоа што екранот различно ги толкува HDR и SDR сигналите. 

 

<Прилагодете ја поставката за изгледот на содржината SDR>

Следете ги чекорите подолу кога содржината и апликациите SDR се појавуваат премногу темни на ТВ кој поддржува HDR.

Чекор 1 Кликнете на копчето Windows Start и потоа изберете Поставки (Settings).

Чекор 2 Изберете Систем (System) и потоа изберете Екран (Display).

Прозор на hdr поставки 1.

Чекор 3 Ако имате повеќе екрани поврзани на вашиот компјутер, изберете го телевизорот под Преуредете ги вашите екрани .

Чекор 4 Кликнете на поставките за боја на Windows HD.

Прозор на hdr поставки 2.

Чекор 5 Под изгледот на содржината SDR, повлечете го лизгачот за да го добиете вистинскиот баланс за осветленост помеѓу HDR и SDR содржината.

Прозор на hdr поставки 2.

<Проверете дали се вклучени поставките за Влезен сигнал плус>

Влезен сигнал плус (Input Signal Plus) во менито на ТВ треба да биде вклучен за да се примени приспособената поставка за боја на Windows HD.

Чекор 1 Одете во Поставки на вашиот телевизор.

Поставки на влезен сигнал 1.

Чекор 2 Изберете Општо (General), а потоа изберете Управувач со надворешен уред (External Device Manager).

Поставки на влезен сигнал 2.

Чекор 3 Изберете Влезен сигнал плус.

Поставки на влезен сигнал 3.

Чекор 4 Вклучете го приклучокот HDMI поврзан на вашиот компјутер.

Поставки на влезен сигнал 4.

Забелешка: Оваа поставка се нарекува HDMI UHD Color кај моделите од 2018 година и постари.

Прилагодете ги поставките за осветленост на ТВ

Поставувањето на осветленоста на телевизорот го прилагодува целото ниво на негова осветленост. Следете ги чекорите подолу за да ја прилагодите поставката за осветленост на вашиот телевизор.

Чекор 1 Одете во Поставки на телевизорот.

Чекор 2 Изберете Слика и потоа изберете Стручни поставки.

Чекор 3 Изберете Осветленост (Brightness) и прилагодете на посветла.

Забелешка: Сликите од екранот и менито на уредот се само примерок на англиски - достапни се и на јазикот на вашата земја.

Благодариме за повратните информации