Како да решите проблеми со далечинскиот управувач што не работи

Постојат многу причини поради кои вашиот далечински управувач не работи. Сепак, најчестите причини за далечинскиот управувач за ТВ што не работи се проблеми со батеријата, проблеми со спарување или проблеми со инфрацрвениот сензор. 

1. Проверете ги батериите на далечинскиот управувач

Притиснете го копчето за вклучување додека го насочувате далечинскиот управувач кон вашиот телевизор. Проверете дали LED индикаторот на телевизорот трепка. Ако не трепка, вашиот далечински управувач нема доволно енергија во батериите.

Замена на батериите.

Забелешка:

  • Проверете дали поларитетите на батериите (позитивни, негативни) се правилно ориентирани.
  • Ако батериите се правилно поставени, но сè уште не работат, заменете ги со нови. Се препорачува да ги замените батериите во пар, а не поединечно.

2. Спарете го паметниот далечински управувач

Ако користите паметен далечински управувач, можеби ќе треба да се спари за повторно да работи правилно. Притиснете ги копчињата Враќање (Return) и Репродукција/Пауза (Play/Pause) истовремено повеќе од 3 секунди за да се прикаже скокачкиот прозорец за спарување. 

Спарување на паметен далечински управувач.

3. Проверете дали има пречки и опструкција

Отстранете ги сите пречки помеѓу телевизорот и далечинскиот управувач. Ако има објекти помеѓу далечинскиот управувач и приемникот на телевизорот, инфрацрвените сигнали може да бидат блокирани. Покрај тоа, електронската опрема може да го наруши сигналот од далечинскиот управувач. Ако имате електроника, како светла, радија или мобилни уреди околу вашиот телевизор, обидете се да ги оддалечите.

Проверка на сигналот.

4. Визуелно проверете го инфрацрвениот сигнал

Можете да го проверите инфрацрвениот сигнал со користење на која било дигитална камера, вклучувајќи ја и онаа на вашиот мобилен уред. Вклучете го фотоапаратот и насочете го предниот врв на далечинскиот управувач кон објективот на камерата. Притиснете и задржете го копчето за вклучување на далечинскиот управувач додека гледате во екранот на мобилниот уред. Ќе видите светло или блиц што доаѓа од далечинскиот управувач. 

Проверка на сигналот користејќи мобилен телефон.

Ако не можете да видите светло или блиц што доаѓа од далечинскиот управувач, а веќе сте ги замениле батериите, тоа значи дека далечинскиот управувач има проблем.

Забелешка: Ако вашиот далечински управувач сè уште не работи по спроведувањето на горенаведените решенија, ве молиме контактирајте ја службата за Поддршка на Samsung.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window