Skaduar

Rezervoni modelet e reja Samsung Galaxy S20, S20+ ose S20 Ultra dhe merrni kufjet e reja pa fije Galaxy Buds+ nga partneri i shitjeve të Samsung!

Nëse rezervoni modelet e reja Samsung Galaxy S20 ose Samsung Galaxy S20+ brenda periudhës së promocionit, do te keni mundësi t'i merrni menjehere duke nisur nga data 05 Mars 2020. Nëse rezervoni modelin e ri Samsung Galaxy S20 Ultra brenda periudhës së promocionit, do të keni mundësi ta merrni 3 ditë përpara shitjes!

E vlefshme nga 11/02/2020 08/03/2020

Gjatë periudhës promocionale nga data 11 Shkurt deri në 8 Mars 2020* rezervoni modelet e reja Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ ose Samsung Galaxy S20 Ultra dhe merrni kufjet e reja pa fije Galaxy Buds+ nga partneri i shitjeve të Samsung! Nëse rezervoni modelet e reja Samsung Galaxy S20 ose Samsung Galaxy S20+ brenda periudhës së promocionit të përmendur më sipër, do të keni mundësi t'i merrni menjeherë duke nisur nga data 05 Mars 2020! Nëse rezervoni modelin e ri Samsung Galaxy S20 Ultra brenda periudhës së promocionit të përmendur më sipër, do të keni mundësi ta merrni 3 ditë përpara shitjes! **

Të gjithë blerësit privat dhe biznes të cilët rezervojnë gjatë periudhës promocionale nga data 11 Shkurt deri në 8 Mars 2020* modelet e reja Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ ose Samsung Galaxy S20 Ultra nga partnerët e shitjes të Samsung të listuar në Kushtet e këtij promocioni, do të kenë mundësi të marrin kufjet e reja pa fije Samsung Galaxy Buds+ nga data 15 Prill deri në 30 Prill 2020 dhe vetë pajisja mund të merret pranë një partneri shitjeje të Samsung duke nisur nga data 05 Mars 2020 për Samsung Galaxy S20 dhe Samsung Galaxy S20+, e 3 ditë përpara nisjes së shitjes për Samsung Galaxy S20 Ultra. Me marrjen e modeleve Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ ose Samsung Galaxy S20 Ultra, është e nevojshme të lihen informacionet personale (emri dhe mbiemri, adresa dhe numri i telefonit i përdoruesit të modeleve të reja Samsung Galaxy Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ ose Samsung Galaxy S20 Ultra) për ti kontaktuar me qëllim organizimin e marrjes së kufjeve pa fije Samsung Galaxy Buds+.

Dorëzimi i modeleve Samsung Galaxy S20 dhe Samsung Galaxy S20+ të porositura brenda periudhës promocionale të mësipërme (11 Shkurt - 8 Mars 2020) nis në datën 05 Mars 2020 dhe dorëzimi i modeleve Samsung Galaxy S20 Ultra të porositura brenda periudhës promocionale të mësipërme (11 Shkurt - 8 Mars 2020) nis në datën 10 Mars 2020.

Data e dorëzimit e një pajisjeje të veçantë te individi përdorues fundor është në varësi të partnerit të shitjes së Samsung pranë të cilit pajisja është rezervuar apo blerë. Shitjet e zakonshme të Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ dhe Samsung Galaxy S20 Ultra do të nisin në datën 13 Mars 2020.

* ose deri kur stoku i kufjeve pa fije Samsung Galaxy Buds+ të mbarojë
** në varësi të disponueshmërisë pranë shitësit të zgjedhur të Samsung

Galaxy S20

Smartfoni që do të ndryshojë botën e fotografisë.

Galaxy S20+

Një hap gjigand për rezolucionin dhe zmadhimin e fotove në celular.

Galaxy S20 Ultra

Zmadhimi ynë më i përparuar deri tani ju çon në ato vende ku asnjë celular nuk ka qënë më parë.

Porosisni paraprakisht nga partnerët tanë!

Ju mund të rezervoni modelet e reja Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ ose Samsung Galaxy S20 Ultra në faqet web të partnerëve të shitjes së Samsung të mëposhtëm:

MËSO MË SHUMË

  • Samsung Galaxy S20
    Mëso më shumë rreth smartfonit të ri
    Samsung Galaxy S20.