Pse nuk vazhdon të prodhojë frigoriferi kuba akulli?

Shkaqe të mundshme

  • Është aktivizuar butoni ‘Ice off’.
  • Temperatura është vendosur në mënyrë të pasaktë.
  • Mbajtësi i kubave të akullit është vendosur keq.
  • Nuk ka furnizim me ujë.
  • Një shkak tjetër i Nivelit 2.

Masat

1 Sigurohuni që ‘Ice off’ është i aktivizuar.
2 Kontrolloni temperaturat.
3 Verifikoni që mbajtësi të jetë vendosur si duhet.
4 Kontrolloni nëse pajisja është e furnizuar mirë me ujë.
5 Kryeni një ‘Proces Testimi’ të akull-bërësit (kohëzgjatja: 3 minuta).

Procesi i testimit

1 Në fillim akull-bërësi merr unin që është hedhur në formë.
2 Vendosni përsëri depozituesin e akullit. Akull bërësi kalon në sistemin ftohjes për të ulur temperaturën dhe filluar procesin e ngrirjes.
3 Në fund krijohen kubat e akullit, dalin nga forma dhe bien në depozitues.

Nëse kjo nuk ndodh, jeni të lutur të kontaktoni Samsung support.

Faleminderit për komentin tuaj