Si t’i aktivizoj bokset stereo Note9 Dolby Atmos?

Dolby Atmos ofron një përvojë të rrethimit 3D të tingullit me cilësi të lartë pa nevojën e kufjeve. 

Aktivizoni Dolby Atmos nga Cilësimet
1

Trokitni Cilësimet dhe hapni Tinguj dhe dridhje.

2

Trokitni Cilësia e tingullit dhe efektet.

Trokitni Cilesia e tingullit dhe efektet
3

Rrëshqitni çelësin Dolby Atmos për ta aktivizuar.

Kaloni në Dolby Atmos
4 Nëse dëshironi ta ndryshoni regjimin, trokitni Dolby Atmos dhe zgjidhni një regjim audioje.
Regjime Dolby Atmos

Ju lutemi mbani parasysh: Disa efekte tingulli nuk mbështeten kur Dolby Atmos është i ndezur.

Aktivizoni Dolby Atmos nga paneli i njoftimit
1 Hapni panelin e njoftimit duke rrëshqitur poshtë nga pjesa sipër e pajisjes.
2 Zgjeroni opsionet në panelin e njoftimit.
Paneli i njoftimit
3 Rrëshqitni panelin e njoftimit nga e majta.
Paneli i zgjeruar i njoftimit
4

Trokitni Dolby Atmos.

Dolby Atmos në panelin e njoftimit

Ju lutemi mbani parasysh: Ndonjëherë tingulli me intensitet të njëjtë mund të dëgjohet fort kur luhet audio me sinjale të jashtme ose skedarë videosh ndërsa funksioni Dolby Atmos është i aktivizuar. Nëse kjo ndodh, ne rekomandojmë çaktivizimin e këtij funksioni.

Ju lutemi, klikoni butonin "DERGO" më poshtë për të aplikuar komentet tuaja. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.

Faleminderit për komentin tuaj