Si të modifikoj videot me lëvizje super të ngadalta?

1 Zgjidhni një video me lëvizje super të ngadalta dhe shtypni ikonën në mes të (ekranit 4 rrathë).

Do të luhet muzikë e rastësishme në sfond për të shoqëruar videon gjatë luajtjes.

Si te modifikoj videot me levizje super te ngadalta
Si te modifikoj videot me levizje super te ngadalta
2 Zgjidhni një pjesë të videos me lëvizje super të ngadalta. Nëse doni që ta çaktivizoni efektin e lëvizjeve super të ngadalta, shtypni ikonën e lëvizjeve të ngadalta (çelësi portokalli).
Si te modifikoj videot me levizje super te ngadalta
3 Nëse doni të pritni një pjesë, shtypni ikonën e prerjes (gërshërët gri).
Si te modifikoj videot me levizje super te ngadalta

Tërhiqni kllapën e fillimit dhe kllapën e fundit në pikat e dëshiruara për të zgjedhur pjesën që doni të mbani.

Si te modifikoj videot me levizje super te ngadalta
4 Nëse donit të ndryshoni muzikën e sfondit, shtypni ikonën e muzikës (shënim muzikal).
Si te modifikoj videot me levizje super te ngadalta

Faleminderit për komentin tuaj