Si transferohet zëri i QLED TV nëpërmjet kabllit HDMI ARC

Ju mund të përdorni një kabëll HDMI për të transferuar zërin nga QLED TV-ja tek një sistem kinemaje zëri/dhome. Mos harroni që një kabëll HDMI nuk funksionon në të dy kahet ashtu si një kabëll scart.
 

Nëse lidhen dy pajisje me HDMI, gjithmonë ka një transmetues dhe një marrës. ARC është një tipar bazë i kabllove HDMI me shpejtësi të lartë, që mund të përdoren për të dërguar përsëri zërin tek transmetuesi (si sistemi kinema dhome). 

Verifikoni nëse pajisjet tuaja mbështesin lidhjen ARC

Verifikoni paraprakisht nëse kablli Smart TV HDMI dhe sistemi juaj kinema i zërit/dhomës përputhet me këtë funksion të posaçëm. Këtë ju mund ta bëni duke parë shënjimet e mëposhtme:


Smart TV: HDMI ARC
Kablli HDMI: Shpejtësi e lartë 1.4 e certifikuar
Sistem kinema zëri/dhome: HDMI ARC


Nëse një nga pajisjet ose kablli HDMI nuk e mbështet funksionin ARC, në vend të kësaj ju mund të përdorni një kabëll optike.

Vendosni lidhjen ARC

1

Lidhni kabllin HDMI me lidhësin HDMI-ARC në TV dhe anën tjetër të kabllit me daljen HDMI të sistemit tuaj kinema të zërit/dhomës me cilësinë ARC.

Jeni të lutur të vini re: Sigurohuni që Anynet+ (HDMI-CEC) është aktivizuar në QLED TV.

Ju mund ta bëni këtë duke ndjekur këta hapa në meny:
Home > Settings > General > External Device Management > Anynet+ (HDMI CEC)
 

Anynet+ (HDMI CEC) është aktivizuar gjatë prodhimit për sistemet e kinemasë së zërit/dhomës Samsung.
 

Nëse ju po përdorni sistemin kinema të zërit/dhomës të një pale të tretë, jeni të lutur të verifikoni nëse është i aktivizuar funksioni HDMI-CEC ose ARC Ky informacion mund të gjendet në manualin e pajisjes suaj.

2

Ndërroni burimin e ushqimit për HDMI-ARC në sistemin e kinemasë së zërit/dhomës Samsung.

3

Nëse ju po përdorni një sistem kinemaje zëri/dhome Samsung, përdorni çelësin e funksionit për të caktuar burimin e ushqimit në D.IN ose ARC.

Për të zgjedhur transmetuesin e zërit për sistemin e kinemasë së zërit/dhomës, ndiqni hapat e mëposhtëm:

1 Hapni “Settings”.
2 Zgjidhni ‘Sound’.
3 Hapni ‘Sound Output’.
4 Zgjidhni “Receiver (HDMI)” nga lista e pajisjeve të disponueshme.

Ju lutemi, klikoni butonin "DERGO" më poshtë për të aplikuar komentet tuaja. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.

Faleminderit për komentin tuaj