Дознајте што значи зелената точка на врвот од екранот

Приватноста и транспарентноста при користењето на камерата и микрофонот од одредени апликации се главна грижа за Samsung и неговите производи.

Од Android 12 (S OS) па наваму, Samsung вклучи неколку подобрувања за да го подобри корисничкото искуство за заштита на приватноста.

Поглед на главниот екран со активна зелена точка на врвот од панелот за известувања.

Оваа зелена точка е алатка која ви овозможува да знаете кога некоја апликација пристапува до камерата или микрофонот на уредот во реално време со прикажување зелена точка на врвот од панелот за известувања.

Кога гледате или лизгате низ менијата, можете да видите дали некои апликации ја користат камерата или микрофонот или не.

Можете исто така да видите кои апликации пристапуваат до овие функции ако допрете на зелената точка.

Како да знаете кои апликации ја користат камерата или микрофонот

Чекор 1. Приказ на повик каде што се појавува чипот на камерата и микрофонот. Останатите индикатори ќе бидат скриени некое време. Чекор 1. Приказ на повик каде што се појавува чипот на камерата и микрофонот. Останатите индикатори ќе бидат скриени некое време.

Чекор 1. Алатката ќе ја прикаже зелената точка горе десно со што покажува дали се користи камерата, микрофонот или и двете.

Чекор 2. Приказ на зелената точка во горниот десен агол на екранот за време на повик неколку секунди подоцна. Пак ќе се појават останатите индикатори. Чекор 2. Приказ на зелената точка во горниот десен агол на екранот за време на повик неколку секунди подоцна. Пак ќе се појават останатите индикатори.

Чекор 2. Неколку секунди подоцна, само зелена точка ќе се прикажува со преостанатите индикатори.

Чекор 3. Приказ на менито за известувања што се покажува за време на повикот со зелената точка на горниот десен дел од екранот. Допрете на зелената точка. Чекор 3. Приказ на менито за известувања што се покажува за време на повикот со зелената точка на горниот десен дел од екранот. Допрете на зелената точка.

Чекор 3. Отворете ја лентата за известувања и допрете на зелената точка.

Чекор 4. Приказ на менито за известувања што ги прикажува апликациите коишто моментално ја користат камерата или микрофонот. Чекор 4. Приказ на менито за известувања што ги прикажува апликациите коишто моментално ја користат камерата или микрофонот.

Чекор 4. Сега можете да видите која апликација ја користи камерата или микрофонот.

Како да ги проверите и промените дозволите за пристап до камерата и микрофонот

Може да ги проверите дозволите дадени на камерата и микрофонот и да ги промените ако сакате да го сторите тоа.

Следете ги следниве чекори.

1 Во менито за Поставки, допрете на опцијата „Приватност“.
2 Во менито Приватност, допрете ја опцијата „Управник со дозволи“.
3 Во менито Управник со дозволи, можете да прегледате кои апликации имаат дозвола да користат камера, микрофон или и двете.

Следете ги следниве чекори.

1 Во менито за Поставки, допрете на опцијата „Приватност“.
2 Во менито Приватност, допрете на „Пристап до камера/Пристап до микрофон“.
3 Во менито Управник со дозволи, можете да прегледате кои апликации имаат дозвола да ја користат камерата, микрофонот или и двете.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window