Mетоди за отклучување на мојот паметен телефон Galaxy?

Имате опција да нагодите различни методи за заклучување на вашиот паметен телефон Galaxy за да ги обезбедите вашите информации и лични податоци. Во продолжение е даден преглед на различни методи за заклучување и отклучување на екранот на вашиот паметен телефон.

Методи за заклучување и отклучување

Напоменуваме: Методите за заклучување што се на располагање зависат од моделот и од оперативниот систем. Постарите модели ги немаат на располагање сите методи.  

 

Во зависност од конфигурацијата на вашиот паметен телефон, исто така, може да бидете ограничени на само неколку методи за заклучување (на пример, само PIN и лозинка). Ова може да биде случај кога на вашиот паметен телефон Galaxy се активирани одредени функции (на пример, VPN, шифриран уред, Exchange server, апликации).

Нагодување на методот за заклучување

Нагодувањата можe да се најдат на малку различни места, во зависност од моделот и оперативниот систем.

 

За поновите уреди, нагодувањата на екранот за заклучување може да ги најдете овде:

1 Отворете Нагодувања.
2 Одете на Екран за заклучување и безбедност или Екран за заклучување.
3 Притиснете Вид заклучување на екран.

Напоменуваме: На постарите уреди што користат Android 4.4 или постара верзија, нагодувањата за екранот за заклучување може да се најдат на: Нагодувања > Екран за заклучување > Заклучување на екранот.

Биометриски методи

Кај биометриските методи за заклучување се користат единствените физички карактеристики, како што се вашиот ирис или отпечаток од прст, со што се постигнува висока безбедност на вашиот паметен телефон Galaxy.

 

Пред да може да се користи биометрискиот метод за отклучување, мора да се постави образец, лозинка или PIN. Овој алтернативен метод за отклучување е потребен во одредени околности, како што е рестартирање на уредот или пред промена на видот екран за заклучување. 

 

Биометриските информации може да ги регистрирате под Нагодувања > Екран за заклучување и безбедност или Екран за заклучување > Вид заклучување на екранот > Биометриски информации.

 

Или алтернативно под Нагодувања > Биометриски информации и безбедност.

Скенер за ирис

Следниве паметни телефони Galaxy ја имаат оваа опција:

S8/S8+, Note8, S9/S9+, Note9
 

Обликот и образецот на вашиот ирис се единствени. Кога ги користите специјалните карактеристики на вашите очи за да го отклучите уредот, вие обезбедувате висока безбедност за вашиот паметен телефон Galaxy. 
 

Податоците за вашиот ирис може да се користат за други разновидни цели за автентикација, како што е Samsung Pass (верификација на Samsung-налог и пријавување на веб-страница) и Безбедна папка.
 

Сензорите за скенирање на ирисот се сместени напред во горниот дел од вашиот паметен телефон. Држете го вашето лице во рамките на маркерот и следете ги упатствата за отклучување на вашиот паметен телефон со вашите податоци од ирисот.

Напоменуваме: Кога користите скенер за ирис, држете го уредот околу 20-35 сантиметри од вашето лице. Скенерот за ирис може да не работи ефективно ако на уредот имате штитник за екранот, ако носите очила или сте имале скорешна операција на очите. 

Препознавање на лицето

Следниве паметни телефони Galaxy ја имаат оваа опција:

A8 (2018), A6/A6+, J4/J4+, J6/J6+, S8/S8+, Note8, S9/S9+, Note9, A7 (2018), A9
 

Опцијата Препознавање на лицето ги идентификува карактеристиките на вашето лице и ги споредува со регистрираните податоци за да го отклучи вашиот паметен телефон.
 

Паметниот телефон го скенира лицето со помош на предната камера. Поставете го вашето лице во рамките на прикажаните ознаки. Ако лицето не е препознаено во текот на отклучувањето, од вас автоматски ќе се побара вашиот PIN, лозинка или образец.

Интелигентен скен

Следните паметни телефони Galaxy ја имаат оваа опција:

S9/S9+, Note9
 

Интелигентен скен ги користи вашето лице и ирисот за отклучување на вашиот паметен телефон, со што ги зголемува безбедноста и лесното користење. Со оваа карактеристика лесно може да го отклучите екранот дури кога околината е многу темна или премногу светла. 

Скенирање на отпечаток од прст

Следните паметни телефони Galaxy ја имаат оваа опција:

 Копче Home: S6/S6+ (Edge), S7/S7+ (Edge), A5 (2017)

На задната страна: A8 (2018), A6/A6+, S8/S8+, Note8, S9/S9+, Note9, A9

На десната страна: J6/J6+, A7 (2018)
 

Како и вашите податоци за ирисот, може да ги користите и отпечатоците од прсти за отклучување на вашиот паметен телефон како и за потврдување на вашиот идентитет за Samsung Pass и Secure Folder.
 

Во зависност од моделот, сензорот за отпечаток од прст се наоѓа на задната страна на телефонот, под или веднаш до камерата, или на десната страна на телефонот. Кај постарите модели сензорот е вграден во копчето Home.
 

Може да се регистрираат до четири отпечатоци од прсти.

Конвенционални методоти за заклучување

Напоменуваме: Ако го смените методот за заклучување на екранот на Повлекување со прст или Ништо, вашите биометриски податоци ќе бидат избришани. Ако сакате да ги користите вашите биометриски податоци во апликации или во карактеристики како што е Samsung Pass, ќе треба да ги пререгистрирате.  

Ништо

Го деактивира моментното заклучување на екранот и регистрираниот екран за заклучување.

Напоменуваме: Оваа опција не му дава безбедност на вашиот телефон. Затоа ви советуваме да изберете друг метод за заклучување што овозможува подобра заштита на вашите лични податоци. 

Повлекување со прст

Го отклучува уредот со повлекување со прст преку екранот за заклучување.

Напоменуваме: Оваа опција не обезбедува сигурност за вашиот телефон. Затоа ви советуваме да изберете друг метод за заклучување што овозможува подобра заштита на вашите лични информации. 

Образец

Овој метод за заклучување ви овозможува да креирате образец што е нацртан на екранот за да го отклучите вашиот уред.
 

Дадено ви е поле од 3х3 точки, кои може да ги поврзете една со друга по ваша желба (имајте предвид дека секоја точка може да се допре само еднаш).

Напоменуваме: Бидете внимателни кога во јавност го внесувате образецот затоа што може лесно да се види и да се ископира од други лица.

Лозинка

Користете каква било комбинација на букви, бројки и специјални знаци и креирајте лозинка од најмалку четири, но не од повеќе од 16 знаци.
 

За максимална сигурност креирајте сложена лозинка и изберете комбинација на букви и бројки. 

Напоменуваме: Внимавајте на големите и малите букви кога користите лозинка како вид заклучување на екранот. Советуваме да се забележат информациите одделно (лозинка, образец, PIN).

PIN

Внесете која било комбинација на броеви. PIN на вашиот телефон мора да има најмалку четири броеви. 

Напоменуваме: Бидете внимателни кога во јавност го внесувате вашиот PIN затоа што може лесно да се види и да се ископира од други лица.

Напоменуваме: Ако не можете да го отклучите телефонот со користење на примарниот вид заклучување на екранот, користете алтернативен метод што сте го утврдиле при нагодувањето.

Ако не можете да го отклучите вашиот телефон со користење на овој метод, може отклучувањето на екранот да го онеспособите во вашиот Samsung-налог и да му пристапите повторно на вашиот телефон.  

Ве молиме притиснете на копчето „Прати“ за да се применат Вашите повратни информации. Ви благодариме што учествувавте.

Благодариме за повратните информации