Çfarë bëhet nëse GPS nuk po funksionon siç duhet në Samsung Galaxy Watch Active2

Samsung Galaxy Watch Active2 ka një antenë GPS në mënyrë që të mund të monitoroni informacionin tuaj të vendndodhjes në kohë reale pa u lidhur me një pajisje të lëvizshme. Sidoqoftë, GPS në orën tuaj mund të mos jetë i saktë ose të duhen 2 deri 3 minuta më shumë se zakonisht për të gjetur vendndodhjen tuaj nëse ora është shkëputur nga telefoni juaj për më shumë se një ditë. Ja se si të përmirësoni saktësinë e GPS të orës suaj më poshtë.

 

Para se të provoni rekomandimet e mëposhtme për zgjidhjet tuaja, sigurohuni që të kontrolloni nëse programi i orës suaj dhe aplikacionet e lidhura janë përditësuar me versionin e fundit. Gjeni më shumë për 'Si azhurnohet programi dhe aplikacionet në Samsung Galaxy Watch Active2' me Samsung Support. 

Dilni jashtë dhe ri-aktivizoni orën


Nëse jeni në ambiente të mbyllura, dilni jashtë për të ri-aktivizuar orën. Shmangia e pengesave si qëndrimi në mes të mureve ose në kushte të këqija të motit mund të jetë e dobishme për të marrë sinjale GPS. 

 • Për të riaktivizuar orën, klikoni dhe mbani të shtypur butonin Power, dhe pastaj klikoni Power off. Pasi ora të jetë mbyllur plotësisht, klikoni dhe mbani të shtypur Power key përsëri për ta ri-aktivizuar.
   

Megjithëse GPS duhet të funksionojë brenda një ndërtese ose një shtëpie, ai funksionon më mirë jashtë me një pamje të hapur të qiellit në mënyrë që sinjalet të mund të merren dhe të komunikojë me satelitët. Pra, rregulloni së pari konfigurimet në orën tuaj përpara se të kontrolloni vendndodhjen tuaj me një aplikacion GPS gjatë kohës që jeni jashtë.


Hapi 1. Në ekranin e aplikacioneve, klikoni Settings > Connections.

Hapi 2. Kaloni dhe klikoni Location dhe klikoni butonin për ta aktivizuar. 

 

Samë poshtë mund të rezultojë në humbjen e lidhjes së sinjaleve GPS: 

 • Ora dhe telefoni juaj janë shkëputur për më shumë se një ditë.
 • Shërbimet e vendndodhjes janë çaktivizuar në orë ose në telefonin tuaj, nëse jo të dyja.
   

Nëse problemi vazhdon, ju rekomandojmë të provoni opsionet e mëposhtme për të personalizuar cilësimet tuaja. 

Shënim: 

 • Sigurohuni që metoda juaj e vendndodhjes në telefonin tuaj të jetë vendosur në Saktësi të lartë.
 • Antena GPS në Galaxy Watch Active2 aktivizohet gjatë përdorimit të funksionit Samsung Health, edhe pse Galaxy Watch Active2 është i lidhur me pajisjen tuaj mobile. 
 • Fuqia e sinjalit GPS mund të ulet në vendet ku sinjali është i penguar, të tilla si midis ndërtesave ose në zona të ulëta, ose në kushte të këqija të motit. 
Opsioni 1. Verifikoni që telefoni juaj të jetë i lidhur me një rrjet celular

Kur ora është e lidhur me një telefon, ora do të marrë vendndodhjen e saj GPS nga telefoni për të ndihmuar në përmirësimin e saktësisë së vendndodhjes. Nëse telefoni juaj po përjeton probleme pa të dhëna celulare ose me një sinjal të ulët, kontaktoni kompaninë tuaj për mbështetjen e rrjetit. 
 

Hapi 1. Nga telefoni, navigoni dhe klikoni Settings > About phone.

Si shkohet tek About phone

Hapi 2. Klikoni Status.

Hapi 3. Klikoni SIM card status

Klikoni SIM card status.
Opsioni 2. Sigurohuni që ora dhe telefoni juaj të jenë të lidhur me Bluetooth

Nëse pajisjet tuaja janë të lidhura përmes Bluetooth, në krye të aplikacionit do të shfaqet "Connected via Bluetooth". Mund të kontrolloni lidhjen në Ekranin kryesor të aplikacionit Galaxy Wearable.

Sigurohuni që jeni lidhur me Bluetooth

Nëse pajisjet nuk janë të lidhura:

 • Aplikacioni Galaxy Wearable do të shfaqë "Disconnected from watch".
 • Klikoni Connect për të rilidhur pajisjet.

 

Kur lidhet nëpërmjet Wi-Fi:

 • Aplikacioni Galaxy Wearable do të shfaqë "Connected remotely".

        Hapi 1. Navigoni tek Settings > Connections.

        Hapi 2. Aktivizoni butonin për Bluetooth.

Çfarë bëhet kur lidhet në distancë

Nëse problemi vazhdon, ri-aktivizoni orën duke përdorur aplikacionin Galaxy Wearable. Pas përfundimit të ri-aktivizimit, rilidhni orën përsëri në telefonin tuaj.

Shënim:

 • Sigurohuni që të verifikoni rregullisht për azhurnime programesh duke përdorur aplikacionin Galaxy Wearable në telefonin tuaj.  
 • Pamjet dhe menuja e aparatit mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes dhe versionit të softuerit.

Faleminderit për komentin tuaj