Si ta lidh Note9 S Pen përmes Bluetooth?

Përfitoni plotësisht nga Note9 përmes përdorimit të telekomandës S Pen, e cila ka një rreze deri 10m.


Pena që vjen bashkë me Note9 është e lidhur me pajisjen, prandaj nuk ka nevojë të kryhet një lidhje manuale me Bluetooth.


Në rast se dëshironi të lidhni një S Pen tjetër me pajisjen tuaj, lidheni atë nëpërmjet Bluetooth dhe shijoni plotësisht funksionalitetet e saj. 

Ju lutemi mbani parasysh: Ju mund të lidhni vetëm S Pen të miratuar nga Samsungu që mbështesin përdorimin Energjia e Ulët Bluetooth (BLE).

1 Vendosni S Pen në vendin e caktuar për të filluar lidhjen.
2 Hapni panelin e njoftimit duke e rrëshqitur nga pjesa sipër e pajisjes.
3 Zgjeroni opsionet në panelin e njoftimit.
Paneli i njoftimit
4 Rrëshqitni panelin e njoftimit në të majtë.
Paneli i zgjeruar i njoftimit
5

TrokitniT Telek. S Pen.

Opsioni i telekomandës S Pen në panelin e njoftimit
6 Trokitni sërish për ta riaktivizuar.

Ikona S Pen në shiritin e statusit do të dridhet dhe mund të duhen disa minuta për t’u lidhur. 

Ikona S Pen

Ju lutemi mbani parasysh: Mos e shkëputni S Pen nga pajisja kur është duke u lidhur. Kjo do ta ndërpresë procesin.

Kur S Pen është e lidhur, ikona e S Pen në shiritin e statusit do të zhduket.


Nëse nuk arrin të lidhet ose ju dëshironi të përdorni S Pen e mëparshëm, lidheni sërish duke ndjekur hapat përpara.

Ka dy mënyra për të rivendosur lidhjen me S Pen: 

1

Shtypni gjatë ikonën Telekomanda S Pen.

2 Do të hapet automatikisht ekrani i cilësimeve të telekomandës S Pen.
3 Trokitni ikonën “opsione të tjera”.
Trokitni më shumë te menyja e telekomandës S Pen
4

Trokitni Reseto S Pen.

Rivendosni opsionin S Pen në menynë e telekomandës S Pen

Mund të hyni gjithashtu edhe përmes Cilësimeve:

1

Hapni Cilësimet.

2

Trokitni Funksionalitete të avancuara.

3

Trokitni S Pen.

4

Trokitni Telekomanda S Pen.

5 Trokitni ikonën “opsione të tjera”.
Trokitni më shumë te menyja e telekomandës S Pen
6

Trokitni Reseto S Pen.

Rivendosni opsionin S Pen në menynë e telekomandës S Pen

Faleminderit për komentin tuaj

Code to Open Chat Window