Si regjistrohen programet në QLED TV

Ju mund të regjistroni shfaqjet në TV duke përdorur USB hard drive të blera në treg. Për ta bërë këtë lidhni një USB hard drive tek One Connect Box.

Jeni të lutur të vini re: Disa USB drives mund të mos jenë të përshtatshme për regjistrim.

Lidh hard drive me One Connect Box

Shtypni butonin Home në pultin Smart. 
 

Përdor butonat Navigation në Pultin Samsung Smart për të naviguar në artikullin e dëshiruar të menysë. Pastaj shtyp butonin Enter për të konfirmuar përzgjedhjen tuaj.

Butoni hyrës në pultin Samsung Smart
1 Zgjidhni ‘Live TV’.
Zgjidhni Live TV
2

Pastaj zgjidhni ‘Guide’ Shfaqet udhëzuesi i programit. Ju mund të përzgjidhni një kanal ose program duke përdorur pultin Smart duke mbajtur të shtypur butonin Enter.

Zgjidh Udhëzimin e programit
Zgjidh një program për regjistrim
3 Tani zgjidhni ‘Record’. Programi që ju keni zgjedhur do të regjistrohet dhe shënohet me një ikonë të kuqe regjistrimi.
Zgjidh Record
Programi i zgjedhur me një ikonë të kuqe regjistrimi
4

Për të ndaluar regjistrimin, shtypni butonin Enter dhe zgjidhni ‘Stop’.

Zgjidh Stop për të ndaluar regjistrimin
5 Zgjidhni përsëri ‘Stop’.
Zgjidh përsëri Stop

Shfaqet një mesazh përkatës.

Mesazhi - Regjistrimi i ndërpritet
6

Për të programuar një regjistrim, navigoni në programin e dëshiruar dhe mbani të shtypur butonin Enter për një sekondë. Pastaj zgjidhni ‘Schedule Recording’.

Navigo tek programi i dëshiruar
Zgjidh ‘Schedule Recording’
7 Tani zgjidhni ‘OK’.
Zgjidh OK për të caktuar kohën e regjistrimit

Jeni të lutur të vini re: Nëse doni të programoni kohën e fillimit dhe mbarimit të regjistrimit manualisht, zgjidhni ‘Edit Time’.

8 Regjistrimi i programit të zgjedhur programohet dhe shënohet me një ikonë të kupe të kohës së regjistrimit.
Ikona e kupe e kohës ë regjistrimit
9

Shtypni butonin Back për të dalë nga menyja. Në varësi të artikullit të aplikacionit ose menysë, butoni Back duhet të shtype disa herë.

Shtypni butonin e i kthimit në pultin Smart

Ju lutemi, klikoni butonin "DERGO" më poshtë për të aplikuar komentet tuaja. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.

Faleminderit për komentin tuaj