/* Product Card List Area */
Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Shtoni një produkt tjetër nga lista

Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Shtoni një produkt tjetër nga lista

Lloj produkti i pakrahasueshëm

Galaxy A34 | A54 5G

*Imazhi i simuluar për qëllim ilustrimi. 

**Disponueshmëria e modelit dhe e ngjyrës mund të ndryshojë në varësi të shtetit ose të operatorit.

***Galaxy A53 5G është klasifikuar si IP67. Në bazë të kushteve të provës për zhytje deri në 1 metër ujë të ëmbël për deri në 30 minuta. I sigurt vetëm ndaj presionit të ulët të ujit.

Karakteristikat, specifikimet dhe paraqitjet vizive të produkteve mund të ndryshojnë.
Memoria përdoruese e disponueshme është më e vogël se memoria përdoruese totale e aparatit për shkak të pjesës së saj të zënë nga sistemi operativ dhe programet e nevojshme për funksionimin normal të aparatit.
Sasia e memories së disponueshme për konsumatorin mund të ndryshojë në varësi të operatorit celular dhe mund të ndryshojë pas përditësimit të softuerit.
Kohëzgjatja e punës së baterisë në bazë të matjeve laboratorike të kompanisë mund të ndryshojë edhe në varësi të parametrizimit të aparatit, mënyrës së përdorimit dhe kushteve në të cilat aparati funksionon.
*Të gjitha specifikimet dhe përshkrimet e dhëna këtu mund të jetë të ndryshme nga specifikimet aktuale dhe përshkrimet për produktin. Samsung rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në këtë dokument dhe në produktin e përshkruar këtu, në çdo moment, dhe Samsung nuk ka asnjë detyrim për të dhënë njoftim rreth këtij ndryshimi. Të gjitha informacionet rreth funksioneve, veçorive, specifikimeve, ndërfaqes së përdorimit dhe informacion tjetër rreth produkteve të dhëna në këtë dokument duke përfshirë, por pa u kufizuar me, përfitimet, dizajnin, çmimet, komponentët, performancën, disponueshmërinë dhe kapacitetet e produktit janë subjekte të ndryshimeve pa dhënë njoftim ose pa asnjë detyrim. Përmbajtjet brenda ekranit janë imazhe të stimuluara dhe janë vetëm për qëllime demonstrimi.
Imazhi në krye të faqes i Galaxy Note 20 Ultra përmbys i simuluar për qëllime ilustrimi.
Imazhi në krye të faqes i Galaxy Z Fold 2 i shpalosur dhe i parë nga përpara me sfondin e grafikut të fluturës në ekran i simuluar për qëllime ilustrimi.

Foto e simuluar. Disponueshmëria e ngjyrës mund të variojë sipas vendit ose operatorit celular. Galaxy A52 është vlerësuar si IP67. Bazuar në kushtet e testimit për zhytje deri në 1 metër në ujë të freskët për deri në 30 minuta. Nuk këshillohet për përdorim në plazh, pishinë dhe ujë me sapun. Në rast se derdhni lëngje që përmbajnë sheqer në telefon, ju lutemi shpëlajeni pajisjen në ujë të pastër dhe jo të rrjedhshëm ndërsa klikoni butonat. I sigurt vetëm ndaj presionit të ulët të ujit. Presioni i lartë i ujit, siç është uji i rrjedhshëm i çezmës ose dushi, mund ta dëmtojë pajisjen.

Foto e simuluar. Disponueshmëria e ngjyrës mund të variojë sipas vendit ose operatorit celular. Galaxy A72 është vlerësuar si IP67. Bazuar në kushtet e testimit për zhytje deri në 1 metër në ujë të freskët për deri në 30 minuta. Nuk këshillohet për përdorim në plazh, pishinë dhe ujë me sapun. Në rast se derdhni lëngje që përmbajnë sheqer në telefon, ju lutemi shpëlajeni pajisjen në ujë të pastër dhe jo të rrjedhshëm ndërsa klikoni butonat. I sigurt vetëm ndaj presionit të ulët të ujit. Presioni i lartë i ujit, siç është uji i rrjedhshëm i çezmës ose dushi, mund ta dëmtojë pajisjen.

*Gjetёsi i Galaxy A: OIS nёnkupton Optical Image Stabilization. Bateria 2-ditore e vlerёsuar për profilin e pёrdorimit tё njё pёrdoruesi mesatar/tipik. Vlerёsuar nё mёnyrё tё pavarur nga Strategy Analytics nё Mbretёrinё e Bashkuar me variantet pёrpara daljes nё treg tё SM-A536, SM-A336, SM-A736, SM-A135 e SM-A235. Pёr mё shumё hollёsi, vizitoni faqen e detajuar tё secilit produkt nё samsung.com. RAM dhe kapaciteti i memories sё brendshme mund tё ndryshojё sipas vendit. Disponueshmёria reale e ruajtjes mund tё ndryshojё nё varёsi tё softuerit tё intaluar paraprakisht. Karta MicroSD shitet veçmas. Pajisje tё zgjedhura tё Galaxy A janё vlerёsuar si IP67. Mbёshtetur nё kushtet e analizёs pёr zhytje deri nё 1 metёr tё ujit pa kripё pёr deri nё 30 minuta. I sigurtё vetёm ndaj ujit me presion tё ulёt. Shkalla e rifreskimmit mund tё ndryshojё në varësi të aplikacionit. Disa aplikacione tё caktuara ose ndёrfaqe tё lojrave mund tё pёrdoren me mё pak se 120Hz pёr shkak tё arsyeve si pёrputhshmёria.

* Rrjeti: Rrjeti i mbështetur nga pajisja mund të ndryshojnë në varësi të rajonit ose ofruesit të shërbimit.

* Bateria: Jetëgjatësia aktuale e baterisë ndryshon sipas mjedisit të rrjetit, veçorive dhe aplikacioneve të përdorura, frekuencës së telefonatave dhe mesazheve, numri i herëve të karikimit dhe shumë faktorë të tjerë.

* Memoria e disponueshme përdoruese: Memoria aktuale përdoruese do të ndryshojë në varësi të operatorit dhe mund të ndryshojë pasi të kryhen përmirësimet e softuerit.