Shfrytëzoni veprimet ajrore të S Pen të përmirësuar të Galaxy Note20 | Note20 Ultra

S Pen i modeleve Galaxy Note20 dhe Note20 Ultra i afrohet më shumë një stilolapsi të vërtetë. Ky S Pen më i shpejtë ju ofron në çdo çast veprime më precize dhe më të dobishme. S Pen i përmirësuar ofron 5 veprime ajrore të cilat ju përputhen me lëvizjet. Me një klikim apo me veprimet ajrore të S Pen, mund të kryeni shfaqjen e një prezantimi, mund të luani dhe vendosni në pauzë videot apo të shkrepni një foto. 

S Pen me reagim më të shpejtë

 

Koha e reagimit të S Pen është përmirësuar në modelet Galaxy Note20 dhe Note20 Ultra, prandaj S Pen ofron veprime precize dhe të shpejta sikur të ishte një stilolaps i vërtetë. 

Krahasimi i kohës së reagimit

Shënim:

 • Mos e përkulni dhe mos ushtroni presion të tepërt me S Pen gjatë përdorimit. S Pen mund të dëmtohet ose maja mund t’i deformohet.
 • Mos ushtroni forcë me S Pen mbi ekran. Maja e S Pen mund të deformohet.
 • Nëse ka një magnet pranë pajisjes, ka mundësi të mos funksionojnë disa veprime të S Pen, si ngarkimi i baterisë apo prekja e ekranit.
 • Nëse hyn ujë në folenë e S Pen, shkundeni lehtë pajisjen për ta larguar ujin nga foleja përpara se ta përdorni.
 • Nëse S Pen nuk funksionon siç duhet, çojeni në një Qendër Servisi Samsung.

5 veprime të reja ajrore

 

Veprimet ajrore komandojnë aplikacione nga larg duke përdorur S Pen të lidhur me pajisjen nëpërmjet Bluetooth Low Energy (BLE-Bluetooth me energji të ulët). Këto veprime ajrore ju japin mundësi të afroni ose largoni me objektivin e kamerës, të ndryshoni volumin e zërit apo të shfletoni fotot e shumë të tjera me një gjest apo klikim të thjeshtë. 

 • Për të hapur aplikacionin e kamerës: Mbani të shtypur butonin e S Pen.
 • Për të shkrepur një foto: Në aplikacionin e kamerës, shtypni një herë butonin e S Pen.
 • Për të ngritur ose për të ulur volumin e zërit ndërkohë që dëgjoni muzikë: Ngrijeni ose uleni S Pen duke mbajtur të shtypur ndërkohë butonin e S Pen. 
Shembull i veprimeve ajrore

S Pen i modeleve Galaxy Note20 dhe Note20 Ultra është projektuar nga e para për të qenë në përputhje me lëvizjet tuaja, për t’ju dhënë mundësi ta komandoni telefonin me disa gjeste të thjeshta. Më parë, seria Galaxy Note10 kishte 6 gjeste (majtas/djathtas, lart/poshtë, rrëshqitje majtas/djathtas) për ta komanduar pajisjen. S Pen në modelet Galaxy Note20 dhe Note20 Ultra shton edhe 5 gjeste të reja të cilat funksionojnë kudo, pavarësisht se çfarë aplikacioni jeni duke përdorur. 

 • Majtas dhe mbrapa: Shfleto për t’u kthyer në faqen e mëparshme
 • Djathtas dhe mbrapa: Shko në aplikacionin “Të fundit”
Veprimet ajrore majtas dhe djathtas

 • Lart dhe poshtë: Shko në faqen kryesore
Veprimet ajrore lart dhe poshtë

 • Poshtë dhe lart: Përzgjedhje inteligjente

Mund ta përdorni S Pen për të përzgjedhur një sipërfaqe dhe për të kryer veprime të tilla si ndarje apo ruajtje. Mund të përzgjidhni një sipërfaqe nga një video dhe ta ruani si animacion GIF.

Veprimet ajrore poshtë dhe lart

 • Tundje: Kap çfarë shfaqet në ekran dhe shkruan mbi të

Me këtë funksion mund të ruani si foto atë që shfaqet në ekran për të shkruar apo vizatuar mbi të apo për të prerë një pjesë të imazhit të kapur. Mund të kapni përmbajtjen e atyshme dhe përmbajtjen e padukshme në një faqe të zgjatur, siç është një faqe në internet. 

Veprimet ajrore tundje

Shënim:

 • S pen duhet karikuar përpara se të përdorni funksionin e veprimeve ajrore.
 • Kur ta nxirrni S Pen nga foleja, në shiritin e statusit shfaqet ikona e S Pen.
 • Nëse S Pen largohet shumë nga pajisja ose nëse ka pengesa apo interferencë të jashtme midis S Pen dhe pajisjes, S Pen do të shkëputet nga pajisja dhe ikona do të bëhet gri.
 • Për të përdorur përsëri funksionin e veprimeve ajrore të S Pen, lidheni S Pen me pajisjen duke e rifutur në folenë e vet. Funksioni i veprimeve ajrore ka nevojë për një distancë prej të paktën 10 cm nga ekrani.
Këshilla praktike për përdorimin e S Pen

Si ta nxirrni S Pen

Mund ta shkëputni dhe rifutni me lehtësi S Pen. Shtypni bishtin e S Pen në pjesën e poshtme të Galaxy Note20 dhe Note20 Ultra dhe nxirreni nga foleja. Kur nuk e përdorni, rifuteni në fole dhe shtyjeni gjersa të dëgjohet një kërcitje. 

Si ta nxirrni S Pen

Si ta ngarkoni baterinë e S Pen

Kur e futni S Pen në fole, ngarkimi i baterisë fillon automatikisht. Nëse funksioni i veprimeve ajrore është i çaktivizuar, bateria e S Pen ngarkohet vetëm gjatë ngarkimit të baterisë së telefonit. Edhe sikur S Pen të jetë shkarkuar plotësisht, mund të përdorni funksionet e tjera të saj, si prekja e ekranit ose komandat ajrore.

Shënim: S Pen duhet të jetë ngarkuar përpara se të mund t’i kontrolloni aplikacionet në distancë duke përdorur butonin e S Pen.

Shënim: Pamjet e ekranit të pajisjes dhe menytë mund të ndryshojnë në varësi të modelit të pajisjes dhe të versionit të softuerit.

Faleminderit për komentin tuaj