Mënyra të ndryshme për të karikuar baterinë e smartphonit tuaj Galaxy

Sigurohuni që ju e karikoni baterinë para se ta përdorni atë për herë të parë ose kur ka qenë e papërdorur për periudha të gjata kohe. Më poshtë do të zbuloni të gjitha mënyrat e mundshme për karikimin e smartphonit tuaj.

Karikuesi tradicional me përshtatshëm Mikro USB
1 Lidheni kabullin USB me përshtatësin USB të energjisë dhe futeni kabullin USB në folenë shumë-funksionale të aparatit.
Lidhni Kabulin USB
2 Futeni përshtatësin USB të energjisë elektrike në një prizë të energjisë elektrike.

Nëse ju doni të karikoni një smartphone me folenë e re shumëfunksionale duke përdorur një kabull Mikro USB, së pari ju duhet të lidhni një bashkues Mikro USB.

Lidhës Mikro USB

 1. Kabull Mikro USB
 2. Bashkues Mikro USB

Jeni të lutur të vini re: Mos e futni kabllon Mikro USB në folenë shumë-funksionale të aparatit tuaj. Nëse e bëni këtë, kjo mund të dëmtojë aparatin dhe kabllon.

Karikimi pa kabull

Lidheni kabllin e karikimit me jastëkun e karikimit. Përdorni vetëm jastëkët e karikimit të aprovuar nga Samsungu, pasi jastëkët e tjerë mund të mos e karikojnë baterinë si duhet.

Karikimi pa kabull

Nëse kabulli i karikimit është i lidhur si duhet me jastëkun e karikimit, ju do të shihni ngjyra të ndryshme në varësi të statusit të karikimit.

 • Blu: Duke u karikuar.
 • Jeshile: Karikuar plotësisht.
 • Turkis: Lidhur me një përshtatës me energji të ulët.
 • Asnjë: Smartphoni nuk është i lidhur me stacionin e karikimit ose stacioni i karikimit nuk është i lidhur me ndonjë burim energjie elektrike.

Vendoseni smartphonin tuaj Galaxy në qendër të jastëkut të karikimit.

Vendoseni smartphonin tuaj Galaxy në qendër të jastëkut të karikimit

Nëse keni një jastëk karikimi me mbështetës, ju mund të karikoni smartphonin tuaj duke e mbështetur atë përkundrejt mbështetësit.

Vendoseni smartphonin tuaj në jastëkun e karikimit

Nëse smartphoni juaj është plotësisht i karikuar, hiqeni nga jastëku i karikimit. Statusi i karikimit tregohet në ekranin e smartphonut me një ikonë baterie.

Jeni të lutur të vini re: Nëse ju po përdorni një jastëk karikimi me një funksion karikues të shpejtë, jeni të lutur të përdorni vetëm kabllot e karikimit të aprovuar nga Samsungut dhe prizat e energjisë që mbështesin funksionin e shpejtë (9 V/1.67 A, 9 V/2 A, 12 V/2.1 A). funksioni i karikimit të shpejtë duhet të mbështetet nga smartphoni dhe jastëku i karikimit.

Nëse LEDs nuk funksionojnë siç janë përshkruar, shkëputeni karikuesin nga jastëku i karikimit dhe rilidheni atë.

Këshilla për karikim pa kabull

 • Smartphoni duhet të jetë i qendërzuar në jastëkun e karikimit. 
 • Nuk duhet të ketë sende të huaj, si objekte metalike, magnetë ose kara me shirita magnetikë ndërmjet smartphonit dhe jastëkut të karikimit. 
 • Ana e pasme e aparatit celular dhe karikuesi duhet të jenë të pastër dhe pa pluhur. 
 • Përdorni vetëm jastëkë dhe kabllo karikimi të aprovuar nga Samsungu me voltazhin e instaluar të përshtatshëm. 
 • Mbulesa mbrojtëse mund të pengojë procesin e karikimit. Në këtë rast, hiqeni mbulesën mbrojtëse nga smartphoni. 
 • Nëse ju lidhni një karikues me kabull me smartphonin tuaj gjatë karikimit pa kabull, funksioni i karikimit pa kabull nuk do të jetë funksional. 
 • Nëse ju e përdorni jastëkun e karikimit në vendet me marrje të dobët, marrja gjatë karikimit duhet të çaktivizohet tërësisht. 
 • Stacioni karikimit nuk ka ndonjë çelës për fikje dhe ndezje. Nëse nuk është në përdorim, shkëputeni stacionin e karikimit nga priza për të mënjanuar konsumin e energjisë.
Karikim i shpejtë

Pjesa më e madhe e smartphonëve Galaxy e mbështesin tiparin e përshtatur me karikim të shpejtë dhe Qualcomm's Quick Charge 2.0. të Samsungut. Nëse ju e lidhni aparatin tuaj me një karikues që mbështet të paktën një prej këtyre dy standardeve, ju mund të përdorni tiparin e karikimit të shpejtë.

Megjithatë, për të konservuar energjinë e baterisë, funksioni i karikimit të shpejtë nuk është i disponueshëm kur është i ndezur ekrani. Jeni të lutur të lini ekranin të fikur për karikim.

Nëse funksioni i karikimit të shpejtë nuk është i aktivizuar në smartphonin tuaj Galaxy me versionin 6.0 Android, jeni të lutur të ndiqni këta hapa:

 1. Hapni ‘Settings’.
 2. Klikoni ‘Bateri’.
 3. Aktivizoni artikullin e menysë ‘Karikim i shpejtë me kabull’.

Nëse funksioni i karikimit të shpejtë nuk aktivizohet, për versionin 6.0 Android e lart, jeni të lutur të ndiqni këta hapa:

 1. Hapni ‘Settings’.
 2. Klikoni "Device maintenance" ose “Device Care”.
 3. Zgjidhni ‘Bateri’.
 4. Klikoni ikonën me më shumë opsione, pastaj ‘Advanced settings’ ose ‘Settings’.
 5. Rrëshqitni çelësin ‘Karikim i shpejtë me kabull’ për ta aktivizuar.

Si duket karikuesi i shpejtë

Karikim i shpejtë

Këshilla për karikim të shpejtë
 • Për të përdorur tiparin me karikim të shpejtë, telefoni juaj duhet të ketë ekranin të fikur ose duhet të ulet nëse ju karikoni baterinë.
 • Për të rritur shpejtësinë në karikim, karikojeni aparatin në ‘Flight Mode’.
 • Ndërsa është duke u karikuar bateria, kjo do të tregohet në panelin e njoftimeve dhe në ikonën e baterisë në të djathtë të kreut të telefonit tuaj.
 • Ju mund të verifikoni kohën e mbetur për karikim në ekran. Koha aktuale e mbetur mund të ndryshojë në varësi të kushteve të karikimit.
 • Ju nuk mund të përdorni tiparin e karikimit të shpejtë të integruar nëse ju e karikoni baterinë duke përdorur një karikues standard baterie.
 • Nëse aparati nxehet ose rritet temperatura e ambientit, shpejtësia e karikimit mund të ulet automatikisht. Kjo ndodh për të shmangur dëmtimin e aparatit.
Këshilla të përgjithshme për karikimin

 • Kur ta karikoni baterinë për herë të parë, thjesht lidheni telefonin me karikuesin e dhënë dhe karikojeni atë nga cilido nivel baterie që është deri sa njësia të jetë e karikuar plotësisht. Nivelet dhe kohët e karikimit të baterisë mund të ndryshojnë.
 • Për një jetë më të gjatë të baterisë, shmangni nivelit me 0%. Ju mund ta karikoni baterinë në çdo moment, duke e mbajtur atë në gamën optimale prej 20-80%.
 • Te gjitha furnizimet me kabull të Samsungut janë të përshtatshme për 100-240 volt. Ju mund ta gjeni këtë informacion në njësinë e karikimit me energji elektrike. Kështu, ju mund të karikoni smartphonin tuaj jashtë shtetit me 110 volt.
Njësia e furnizimit e energjinë vol

 • Nëse ju njëkohësisht e lidhni aparatin tuaj me një karikues me kabull dhe e vendosni atë në jastëkun e karikimit, ai do të karikohet vetëm nga karikuesi me kabull.

Ju lutemi, klikoni butonin "DERGO" më poshtë për të aplikuar komentet tuaja. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj.

Faleminderit për komentin tuaj