Çfarë është “Link to Windows” (lidhja me Windows)?

Windows-i jua do shumë telefonin. Aplikacioni që keni në telefon e transporton në kompjuterin tuaj gjithçka që mund të bëni me smartfonin.


Mund të dërgoni mesazhe, të shihni fotot më të fundit, të kontrolloni njoftimet dhe të përdorni aplikacionet e preferuara të celularit, pa e nxjerrë fare nga xhepi telefonin.

Pamje e një burri i cili është duke shikuar njëkohësisht të njëjtën ndërfaqe në ekranin e telefonit Note10 dhe në Windows.

Shënim: Aplikacioni “Link to Windows” vjen i instaluar nga fabrika në modelet Note10/Note10+.

Link to Windows

Cilësitë kryesore

Kërkesat

Funksionet

 

 

Fotot

 

 

Lidhja me rrjetin

• Shikim në kompjuter i deri 25 fotove më të fundit të Galerisë
• Kopjim me maus i fotove nga telefoni në kompjuter

 

 

Mesazhet

 

 

Lidhja me rrjetin

• Shikim i njoftimeve të mesazheve që vijnë në telefon
• Marrje & përgjigje në kompjuter e mesazheve që vijnë në telefon (përfshirë MMS-të)

Njoftimet

Lidhja me rrjetin

• Shikim në kompjuter i njoftimeve të aplikacioneve të ndryshme të telefonit

 

 

Ekrani i telefonit

 

 

Lidhje me të njëjtin rrjet Wi-Fi

• Përdorim në kompjuter i aplikacioneve & përmbajtjes së telefonit me anë të dublikimit të ekranit
• Luajtje e lojërave të telefonit në kompjuter, duke përdorur tastierën & mausin

Faleminderit për komentin tuaj