Si të përdorni funksionin “AR Doodle” në Note10

Mund të regjistroni video argëtuese me shkrim dore ose vizatime virtuale mbi fytyra dhe kudo gjetkë. Kur kamera njeh praninë e një fytyre ose hapësire, vizatimet e bëra mbi atë fytyrë e ndjekin fytyrën nëse i ndryshon vendndodhja në video, ndërsa vizatimet brenda hapësirës do të jenë të fiksuara në të njëjtin vend edhe atëherë kur lëviz kamera.

1 Hapni aplikacionin “Camera” dhe prekni “Video” në listën e modaliteteve.
2 Prekni Ikona 'AR Doodle' për të përzgjedhur modalitetin që dëshironi. Kur kamera e njeh personin, në ekran shfaqet hapësira e njohjes.

  • Face: Shkruan ose vizaton mbi një fytyrë. 
  • Everywhere: Shkruan ose vizaton kudo gjetkë. 
Kamera e telefonit Note10 njeh fytyrën e një djali në kolovajzë

* Ky imazh është thjesht një shembull në gjuhën angleze, por ofrohet edhe në gjuhën e vendit tuaj. 

3 Shkruani ose vizatoni në hapësirën e njohjes. Nëse prekni Ikona 'Record' dhe pastaj filloni të shkruani ose vizatoni, mund ta regjistroni edhe vizatimin progresiv.
Vizatim mbi fytyrën e një djali duke përdorur telefonin Note10

* Ky imazh është thjesht një shembull në gjuhën angleze, por ofrohet edhe në gjuhën e vendit tuaj. 

4 Prekni Ikona 'Record' për të regjistruar videon.
5 Prekni Ikona 'Stop' për të ndaluar regjistrimin e videos. Mund ta shihni dhe ta ndani me të tjerë videon në Galeri.

Faleminderit për komentin tuaj