Πώς είναι δυνατή η εγγραφή προγραμμάτων στην QLED TV μου;

Η εγγραφή τηλεοπτικών εκπομπών είναι δυνατή με τη βοήθεια ενός σκληρού δίσκου USB που διατίθεται στην αγορά. Για να κάνετε κάτι τέτοιο, συνδέστε έναν σκληρό δίσκο USB στο One Connect Box.

Να σημειωθεί ότι: Ορισμένα στικάκια USB δεν ενδείκνυνται για εγγραφή.

Συνδέστε τον σκληρό δίσκο στο One Connect Box

Πατήστε το κουμπί Αρχική στο τηλεχειρίστηριό σας Smart Remote. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά Πλοήγηση στο τηλεχειριστήριο Samsung Smart Remote για να πλοηγηθείτε στο αντικείμενο του μενού που επιθυμείτε. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί Enter για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Κουμπί Enter στο τηλεχειριστήριο Samsung Smart remote
1 Επιλέξτε “Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση".
Επιλέξτε Ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση
2

Στη συνέχεια επιλέξτε “Οδηγός”. Εμφανίζεται ο οδηγός προγραμμάτων. Μπορείτε μέσω του τηλεχειριστηρίου σας Smart Remote να επιλέξετε ένα κανάλι ή πρόγραμμα κρατώντας πατημένο το κουμπί Enter.

Επιλέξτε τον Οδηγό προγραμμάτων
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα για εγγραφή
3 Τώρα επιλέξτε "Εγγραφή". Θα γίνει εγγραφή του προγράμματος που επιλέξατε και θα επισημανθεί μέσω ενός κόκκινου εικονιδίου εγγραφής.
Επιλέξτε Εγγραφή
Επιλέξτε το πρόγραμμα που φέρει το κόκκινο εικονίδιο εγγραφής
4 Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε το κουμπί Enter και επιλέξτε "Διακοπή".
Επιλέξτε Διακοπή για διακοπή της εγγραφής
5 Επιλέξτε και πάλι "Διακοπή".
Η εγγραφή σταμάτησε- Μήνυμα

Θα εμφανιστεί ένα αντίστοιχο μήνυμα.

Πλοηγηθείτε στο πρόγραμμα που επιθυμείτε
6 Για να προγραμματίσετε μια εγγραφή, πλοηγηθείτε στο πρόγραμμα που επιθυμείτε και κρατήστε πατημένο για ένα δευτερόλεπτο το κουμπί Enter. Στη συνέχει επιλέξτε "Προγραμματισμός εγγραφής".
Επιλέξτε Προγραμματισμός εγγραφής
Επιλέξτε Προγραμματισμός εγγραφής
7 Στο σημείο αυτό επιλέξτε "OK".
Επιλέξτε OK για να προγραμματίσετε τον

Να σημειωθεί ότι: Εάν επιθυμείτε να προγραμματίσετε χειροκίνητα την ώρα έναρξης και ολοκλήρωσης της εγγραφής, επιλέξτε "Επεξεργασία χρόνου”.

8 Η εγγραφή του επιλεγμένου προγράμματος έχει προγραμματιστεί και φέρει την επισήμανση ενός κόκκινου εικονιδίου χρόνου εγγραφής.
Κόκκινο εικονίδιο χρόνου εγγραφής
9 Πατήστε το κουμπί Πίσω για έξοδο από το μενού. Ανάλογα με την εφαρμογή ή το αντικείμενο του μενού θα πρέπει να πατήσετε αρκετές φορές το κουμπί Πίσω.
Πατήστε το κουμπί Πίσω στο τηλεχειριστήριο Smart remote

Παρακαλούμε πατήστε το ΥΠΟΒΟΛΗ για να είναι έγκυρo το σχόλιό σας. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας