Pse regjistrimi me lëvizje super të ngadalta nuk funksionon mirë në Galaxy S9/S9+?

Kur regjistroni një video me lëvizje super të ngadalta në metodën Auto, videot mund të mos punojnë mirë në kushte të caktuara. 


 Për shembull: 

1 Kur pajisja dridhet.
Kur pajisja dridhet
2 Kur një objekt tjetër afrohet pranë subjektit në zonën e dallimit të lëvizjeve.
Kur një objekt tjetër afrohet pranë subjektit në zonën e dallimit të lëvizjeve
3 Kur regjistroni nën dritë që dridhet, si për shembull një dritë fluoreshente.
Kur regjistroni nën dritë që dridhet, si për shembull një dritë fluoreshente
4 Kur regjistroni në vene të errëta ku ndodh zhurma e figurës.
Kur regjistroni në vene të errëta ku ndodh zhurma e figurës

Prandaj, për të bërë videot më të mira me lëvizje super të ngadalta, përpiquni t’i shmangni këto situata.

Faleminderit për komentin tuaj