Ko darīt, ja gaisa kondicionētājs nenodrošina pietiekami zemu temperatūru?

Samsung gaisa kondicionētāji ir veidoti tā, lai būtu izcili efektīvi. Ātrās dzesēšanas režīms nodrošina straujas gaisa temperatūras izmaiņas, lai ātri atvēsinātu telpu līdz iestatītajam līmenim. Ja pamanāt, ka gaisa kondicionētājs nodrošina nepareizu temperatūru, kaut gan iestatījumi ir pareizi, ieteicams pārbaudīt tālāk minētos vides apstākļus.

Temperatūras iestatījumu regulēšana

 • Ja šķiet, ka gaisa kondicionētājs nenodrošina pietiekami zemu temperatūru, pārliecinieties, ka izvēlētā temperatūra ir iestatīta uz zemu vērtību.
 • Nospiediet temperatūras pogas + vai -, lai mainītu gaisa kondicionētāja temperatūru.
 • Telpai ir jābūt pienācīgi aizsargātai pret karstuma ieplūdi — visām durvīm un logiem jābūt aizvērtiem —, pretējā gadījumā dzesēšana var būt nepietiekama.

Visu šķēršļu aizvākšana ap gaisa kondicionētāju

Ja iekštelpu vai āra ierīces priekšā ir novietoti šķēršļi, gaisa kondicionētājs var nedarboties. (Ierīce nav spējīga iesūkt pietiekami daudz gaisa.)

Pārbaudiet, vai ap gaisa kondicionētāju nav šķēršļu

Jāņem vērā telpas lielums

Ja telpas izmēri pārsniedz gaisa kondicionētāja kapacitāti, temperatūras pazemināšanai būs nepieciešams vairāk laika. Tāpēc ir ieteicams izmantot gaisa kondicionētāju, kas ir piemērots jūsu mājas platībai. Ja izmantojat gaisa kondicionētāju ar nepietiekamu kapacitāti, salīdzinot ar mājas platību, mājā var nebūt vēss un palielināsies elektrības patēriņš.

Jāpārbauda gaisa filtrs

Ja iekšējais gaisa filtrs ir pārāk putekļains, gaisa kondicionētājs nevar iesūkt pietiekami daudz gaisa. Tas var būt iemesls temperatūras problēmām. Mēs iesakām tīrīt filtru ik pēc 2 nedēļām vai kad iekštelpu ierīces displejā ir attēlots kods CF. (Displejā attēlotais kods CF ir atgādinājums par filtra tīrīšanu.)

Apskatiet zemāk sniegtās norādes, kā iztīrīt gaisa filtru jūsu gaisa kondicionētāja veidam. Tas ļaus iegūt vēsu un svaigu gaisu. 

Piezīme:

 • Informāciju par filtra noņemšanu un uzstādīšanu var apskatīt lietotāja rokasgrāmatā. (Dažādiem modeļiem tā var atšķirties.)
 • Tīrīšanas laika intervāli var atšķirties atkarībā no lietošanas un vides apstākļiem.
Pie sienas stiprināmo gaisa kondicionētāju filtru tīrīšana

1. solis. Novelk filtru nost no ierīces.

Novelk filtru nost no ierīces

2. solis. Ar mīkstu birsti vai putekļsūcēju noņem putekļus un netīrumus no filtra.

Noņem putekļus no filtra ar birsti

3. solis. Ja filtrā ir daudz putekļu, iemērc filtru ziepjūdenī uz aptuveni 30 minūtēm un pēc tam to noskalo.

Filtra tīrīšana ar ūdeni

4. solis. Pēc filtra noskalošanas to izžāvē labi vēdinātā vietā.

Izžāvē filtru

5. solis. Ieliek filtru atpakaļ.

Ieliek filtru atpakaļ

Piezīme:

 • Neberziet gaisa filtru ar birsti, kurai ir cieti sari, vai citu raupju tīrīšanas instrumentu.
 • Ja gaisa filtrs nav izžāvēts pilnībā vai tiek žāvēts slēgtā (vai mitrā) telpā, var rasties nelaba smaka.
 • Žāvēšanas laikā nepakļaujiet gaisa filtru tiešai saules gaismai.
Uz grīdas novietojamo gaisa kondicionētāju filtru tīrīšana

Ja jūsu gaisa kondicionētājs ir novietojams uz grīdas un aprīkots ar invertoru, izpildiet tālāk minētās darbības. Uz grīdas novietojamajam modelim ar invertoru ir divu veidu filtri.

 • Full HD filtrs: tas no ieplūstošā gaisa atfiltrē lielās putekļu daļiņas.
 • Zero filtrs: tas notver gaisā esošās mazās putekļu daļiņas. Tas ir mazgājams un var tikt izmantots ilgu laiku.

Full HD filtra tīrīšana

1. solis. Izvelk Full HD filtru bultu virzienā, kā tas parādīts tālāk redzamajā attēlā.

Izvelk hd filtru

2. solis. Ar putekļsūcēju vai zem tekoša ūdens atbrīvojas no putekļiem. 

Atbrīvojas no putekļiem

3. solis. Pilnībā izžāvē filtru ēnainā vietā.

Izžāvē hd filtru

4. solis. Iestumj Full HD filtru līdz galam bultu virzienā, lai tas pilnībā nofiksētos.

Full hd filtrs ierīcē

Piezīme:

 • Full HD filtru tīriet reizi 2 nedēļās.
 • Tīrīšanas laika intervāls var atšķirties atkarībā no lietošanas un vides apstākļiem.

Zero filtra tīrīšana

Uzmanīgi apejieties ar Zero filtra aso aizmugures daļu. Ar to var savainot rokas.

1. solis. Izņem apakšējo Full HD filtru. Satver Zero filtra rokturi un izvelk to bultas virzienā, kā tas parādīts attēlā.

Izņem apakšējo full hd filtru un izvelk zero filtru

2. solis. Filtru izmērcē ūdenī un dažas reizes pakrata uz augšu un leju.

Filtru izmērcē

3. solis. Filtru izžāvē vēdinātā telpā.

Izžāvē filtru

4. solis. Zero filtru iestumj bultas virzienā un pārliecinās, ka tas stingri turas pareizajā vietā. Ieliek atpakaļ apakšējo Full HD filtru.

Iestumj zero filtru un ieliek atpakaļ apakšējo full hd filtru

Piezīme:

 • Zero filtrs jātīra reizi 3 mēnešos. (Ja tas tiek izmantots 8 stundas dienā.)
 • Tīrīšanas laika intervāli var atšķirties atkarībā no lietošanas un vides apstākļiem.
Vairāku dalījumu gaisa kondicionētāja filtru tīrīšana

Padomi vairāku dalījumu kondicionētāja gaisa filtra izņemšanai

 • Turiet režģi ar vienu roku, lai tas nenokristu.
 • Kad režģis tiek izņemts pilnībā, atāķē drošības āķus abās režģa pusēs.
Piespiež pogu režģa atvēršanai
Atāķē drošības āķus abās režģa pusēs
Pilnībā izņem režģi, lai iztīrītu filtru

Piezīme:

 • Gaisa kondicionētāja faktiskais dizains var atšķirties atkarībā no jūsu rīcībā esošā modeļa (vai reģiona).
 • Uzmanīgi izlasiet brīdinājumus un svarīgās drošības norādes lietotāja rokasgrāmatā.

Gaisa filtra tīrīšana

1. solis. Izvelk gaisa filtru uz labo pusi.

2. solis. Atbrīvo gaisa filtru no putekļiem, izmantojot putekļsūcēju vai birsti.

3. solis. Iztīra filtru ar putekļsūcēju vai mīkstu birsti. Ja putekļi ir smagi, noskalo zem tekoša ūdens un nožāvē vēdinātā telpā.

4. solis. Izžāvē iztīrīto gaisa filtru labi vēdinātā telpā.

5. solis. Saliek kopā gaisa filtru. (Veiciet darbības izjaukšanas gaitai pretējā secībā.) Pēc tam atiestata gaisa filtru.

Filtra atiestatīšana

 • Ja jums ir iekštelpu ierīce ar vadu tālvadības pulti, nospiediet filtra atiestatīšanas pogu.
 • Ja jums ir iekštelpu ierīce ar bezvadu tālvadības pulti, nospiediet pogu “Options” vai filtra atiestatīšanas pogu, pēc tam nospiediet pogu “SET”. 

Paldies par jūsu atsauksmēm