Smart switch

Преместувајте податоци
брзо и лесно
со Smart Switch


Содржината на вашиот претходен телефон или таблет, како што се омилените фотографии, контактите, настаните во календарот, белешките, поставките за уредот и друго, остануваат со вас кога ќе се префрлите на нов Samsung Galaxy.

Иконите на апликациите се прикажуваат на iPhone. Иконите излегуваат од екранот и се движат надесно. Се појавува Galaxy Flip, покажувајќи се странично и отворен до половина. Иконите влегуваат во екранот Galaxy Flip и телефонот се затвора. Телефонот Galaxy се свртува нанапред и се отвора, прикажувајќи го екранот „Се пренесуваат податоци од стариот телефон“. Пренесува слики, а стапката на пренос оди до 100 %. Се појавуваат iPhone и Galaxy Flip, поврзани со USB-кабел. Иконите на апликациите прикажани на iPhone се пренесуваат на Galaxy Flip. Кога преносот ќе заврши, на екранот се појавува иконата на апликацијата Smart Switch. Иконите на апликациите се прикажуваат на iPhone. Иконите излегуваат од екранот и се движат надесно. Се појавува Galaxy Flip, покажувајќи се странично и отворен до половина. Иконите влегуваат во екранот Galaxy Flip и телефонот се затвора. Телефонот Galaxy се свртува нанапред и се отвора, прикажувајќи го екранот „Се пренесуваат податоци од стариот телефон“. Пренесува слики, а стапката на пренос оди до 100 %. Се појавуваат iPhone и Galaxy Flip, поврзани со USB-кабел. Иконите на апликациите прикажани на iPhone се пренесуваат на Galaxy Flip. Кога преносот ќе заврши, на екранот се појавува иконата на апликацијата Smart Switch.

* Преносливите податоци може да се разликуваат во зависност од оперативниот систем на уредот (Android или iOS), верзијата на оперативниот систем и/или опцијата за поврзување.

Зошто Samsung Smart Switch?


Smart Switch беспрекорно пренесува повеќе типови податоци на вашиот нов Samsung Galaxy од различни уреди на начин кој најдобро функционира за вас.

На левата страна има два паметни телефони и еден таблет. На десната страна е телефонот Galaxy којшто прима податоци преку Smart Switch. Во средината има икона како стрелка што покажува дека податоците се пренесуваат од претходните уреди на новиот Galaxy. На левата страна има два паметни телефони и еден таблет. На десната страна е телефонот Galaxy којшто прима податоци преку Smart Switch. Во средината има икона како стрелка што покажува дека податоците се пренесуваат од претходните уреди на новиот Galaxy.

Преместувајте податоци од различен оперативен систем

Без оглед на тоа дали се префрлате од друг Galaxy, iOS или друг уред со Android, податоците што ви се важни може без напор да се пренесат на вашиот нов Galaxy.

* Проверете ги техничките барања за уредите компатибилни со Smart Switch во делот со ЧПП.

Прикажани се два паметни телефони. Помеѓу уредите се наоѓаат USB-кабел, Wi-Fi, уред за складирање и икони на лаптоп. Двата уреда се поврзуваат со средината за да се покаже дека има различни опции за пренос на податоците. Прикажани се два паметни телефони. Помеѓу уредите се наоѓаат USB-кабел, Wi-Fi, уред за складирање и икони на лаптоп. Двата уреда се поврзуваат со средината за да се покаже дека има различни опции за пренос на податоците.

Префрлајте на многу начини

Smart Switch ви овозможува да изберете од многуте опции за поврзување на вашите уреди, како што се USB-кабел, безжична врска, уред за складирање на компјутер и друго.

* Достапната опција за поврзување може да се разликува во зависност од оперативниот систем на уредот, производителот или достапноста на простор за складирање на уредот што може да се прошири.

Паметен телефон го прикажува екранот „Изберете податоци за пренос“. Околу телефонот има различни икони на апликации, што укажува на типот на податоци што може да се пренесат преку Smart Switch. Паметен телефон го прикажува екранот „Изберете податоци за пренос“. Околу телефонот има различни икони на апликации, што укажува на типот на податоци што може да се пренесат преку Smart Switch.

Префрлајте различни типови податоци

Smart Switch мигрира различни типови на датотеки на вашиот нов Galaxy, вклучувајќи фотографии, видеа, белешки, настани во календарот, па дури и поставки за уредот.

* Преносливите податоци може да се разликуваат во зависност од оперативниот систем на уредот (Android или iOS), верзијата на оперативниот систем и/или опцијата за поврзување.

Како да пренесете

Спремни сте за пренос на податоци? Прво, подгответе го вашиот претходен уред, а потоа изберете го претпочитаниот начин за поврзување на вашиот нов Samsung Galaxy.

Кој е вашиот претходен уред?

GALAXY

Како би сакале да се поврзете?
Користете Wi-Fi или USB-кабел
Пред да започнете

Проверете дали ја имате инсталирано најновата верзија на апликацијата Smart Switch на двата уреди. Апликацијата е претходно инсталирана, но исто така може да се преземе од Galaxy Store.

Smart Switch ќе работи кога уредите се наполнети најмалку 20 % за да се обезбеди безбеден пренос на податоци.

Прикажани се два паметни телефони. И двата ја прикажуваат иконата на апликацијата Smart Switch. Податоци се пренесуваат од телефонот одлево на телефонот оддесно.
Чекор 1 : стартувајте

На вашиот нов уред Galaxy, отворете ја апликацијата Smart Switch. Допрете „Прими ги податоците“, а потоа допрете „Galaxy“.

 • * Апликацијата Smart Switch може да ја најдете на телефонот или таблетот Galaxy со навигација до папката „Samsung“ на екранот „Апликации“ или така што ќе отидете на „Поставки > Сметки и резервна копија > Smart Switch“.
 • * Апликацијата Smart Switch може да ја најдете на телефонот или таблетот Galaxy со навигација до папката „Samsung“ на екранот „Апликации“ или така што ќе отидете на „Поставки > Сметки и резервна копија > Smart Switch“.
Чекор 2 : поврзете се

Изберете безжична врска или користете USB-кабел за да го поврзете стариот уред со новиот уред Galaxy.

 • * Доколку имате голема количина на податоци за пренос, се препорачува жичена врска бидејќи е релативно побрза. Проверете дали вашите уреди се правилно наполнети однапред бидејќи поврзувањето со полнач не е достапно при таквиот пренос.
 • * Доколку имате голема количина на податоци за пренос, се препорачува жичена врска бидејќи е релативно побрза. Проверете дали вашите уреди се правилно наполнети однапред бидејќи поврзувањето со полнач не е достапно при таквиот пренос.
Чекор 3 : изберете

Изберете ги податоците што сакате да ги пренесете. Кога сте подготвени да започнете, допрете „Пренеси“.

Чекор 4 : пренесете

Преносот ќе започне наскоро. Допрете „Готово“ кога ќе заврши.

Направете резервна копија и обновете од компјутер или Mac
Пред да започнете

Проверете дали ја имате инсталирано најновата верзија на апликацијата Smart Switch на вашите уреди. Апликацијата е претходно инсталирана, но исто така може да се преземе од Galaxy Store.

Потоа вметнете ја microSD-картичката или поврзете го USB-уредот за складирање со вашиот телефон или таблет Galaxy.

На левата страна е иконата на надворешниот уред за складирање. На десната страна е паметен телефон што ја прикажува иконата на апликацијата Smart Switch. Се пренесуваат податоци помеѓу двата уреди.
Чекор 1 : стартувајте

На вашиот телефон, стартувајте ја апликацијата Smart Switch и допрете ја иконата на SD-картичката во горниот десен агол.

 • * Апликацијата Smart Switch може да ја најдете на телефонот или таблетот Galaxy со навигација до папката „Samsung“ на екранот „Апликации“ или така што ќе отидете на „Поставки > Сметки и резервна копија > Smart Switch“.
 • * Апликацијата Smart Switch може да ја најдете на телефонот или таблетот Galaxy со навигација до папката „Samsung“ на екранот „Апликации“ или така што ќе отидете на „Поставки > Сметки и резервна копија > Smart Switch“.
Чекор 2 : изберете

Допрете „SD-картичка“ под „Направете резервна копија на“ и изберете ги податоците од коишто сакате да направите резервна копија од стариот уред.

 • * Ако нема доволно простор на надворешниот уред за складирање, можеби ќе треба да го поништите изборот на некои ставки. Или, може да го избришете надворешниот уред за складирање за да добиете доволно простор за пренос на податоците
 • * Ако нема доволно простор на надворешниот уред за складирање, можеби ќе треба да го поништите изборот на некои ставки. Или, може да го избришете надворешниот уред за складирање за да добиете доволно простор за пренос на податоците
Чекор 3 : направете резервна копија

Следете ги упатствата на екранот. Кога ќе завршите, допрете „Готово“ и потоа отстранете го надворешниот уред за складирање од стариот уред.

Чекор 4 : поврзете се

Следно, вметнете го надворешниот уред за складирање во новиот уред Galaxy за да примате податоци. Стартувајте ја апликацијата Smart Switch и допрете ја иконата на SD-картичката.

Чекор 5 : обновете

Допрете „Обнови“. Изберете што сакате да се обнови, а потоа допрете „Следно“.

Чекор 6 : пренесете

Преносот ќе започне наскоро. Допрете „Следно“ и потоа „Готово“ кога ќе заврши.

Направете резервна копија и обновете од компјутер или Mac
Пред да започнете

Проверете дали ја имате имате инсталирано најновата верзија на апликацијата Smart Switch на вашите уреди.

Апликацијата за телефон или таблет Galaxy е претходно инсталирана, но исто така може да се преземе од Galaxy Store. За апликацијата за компјутер Smart Switch, преземете ја и инсталирајте ја на вашиот компјутер со Windows или Mac.

Врска за преземање на Smart Switch за компјутер:

 • * Smart Switch ќе работи кога уредите се наполнети најмалку 20 % за да се обезбеди безбеден пренос на податоци.
Прикажани се три уреди, сите три ја прикажуваат иконата на апликацијата Smart Switch. Лево е паметен телефон, во средината е лаптоп, а десно е нов паметен телефон. Податоците прво се пренесуваат од претходниот паметен телефон на лаптопот, а потоа се префрлаат од лаптопот на новиот паметен телефон.
 • * Smart Switch ќе работи кога уредите се наполнети најмалку 20 % за да се обезбеди безбеден пренос на податоци.
Чекор 1 : поврзете и стартувајте

Поврзете го претходниот телефон или таблет со вашиот компјутер со USB-кабел.
На компјутерот, стартувајте ја апликацијата Smart Switch и допрете „Направи резервна копија“ за да ги зачувате податоците од стариот уред.

Чекор 2 : изберете за да се направи резервна копија

Изберете ги податоците за кои сакате да направите резервна копија. „Избери ги сите“ е стандардната опција, но може да го поништите изборот на некои ставки ако сакате. Со кликнување на категорија ќе може да изберете одредени ставки во таа категорија. Допрете „Направи резервна копија“ кога ќе бидете подготвени.

Чекор 3 : направете резервна копија

Преносот ќе започне наскоро. Допрете „Готово“ кога ќе заврши.

Чекор 4 : поврзете и обновете

Следно, поврзете го новиот уред Galaxy со вашиот компјутер со USB-кабел.
На компјутерот, стартувајте ја апликацијата Smart Switch и допрете „Обнови“ за да ги пренесете податоците на новиот уред.

Чекор 5 : изберете за да обновите

Изберете ги податоците што сакате да ги обновите и допрете „Обнови“.

Чекор 6 : пренесете

Преносот ќе започне наскоро. Допрете „Во ред“ кога обновувањето ќе заврши.

IOS

Како би сакале да се поврзете?
Користете USB-кабел
Пред да започнете

Проверете дали ја имате инсталирано најновата верзија на апликацијата Smart Switch на вашиот уред Galaxy. Апликацијата е претходно инсталирана, но исто така може да се преземе од Galaxy Store. Не треба да ја инсталирате апликацијата на уред со iOS.

Проверете дали двата уреди се правилно наполнети пред да се поврзете со USB-кабел бидејќи поврзувањето со полнач не е достапно за време на преносот.

Прикажани се два паметни телефони. Телефонот оддесно ја прикажува иконата на апликацијата Smart Switch. Податоци се пренесуваат од телефонот одлево на телефонот оддесно
Чекор 1 : стартувајте

На вашиот нов уред Galaxy, стартувајте ја апликацијата Smart Switch. Допрете „Прими ги податоците“, а потоа допрете „iPhone/iPad“.

 • * Апликацијата Smart Switch може да ја најдете на телефонот или таблетот Galaxy со навигација до папката „Samsung“ на екранот „Апликации“ или така што ќе отидете на „Поставки > Сметки и резервна копија > Smart Switch“.
 • * Апликацијата Smart Switch може да ја најдете на телефонот или таблетот Galaxy со навигација до папката „Samsung“ на екранот „Апликации“ или така што ќе отидете на „Поставки > Сметки и резервна копија > Smart Switch“.
Чекор 2 : поврзете се

Користете кабел Lightning-to-USB-C или USB-C-to-USB-C за да го поврзете вашиот претходен уред со iOS со вашиот нов уред Galaxy. Ако користите кабел USB-A како многу од стандардните кабли за полнење, може да го користите OTG-адаптерот за да го приклучите во портата USB-C.

Кога на вашиот iPhone или iPad ќе се појави предупредувањето „Дали да се има доверба во овој компјутер?“, допрете „Имај доверба“.

 • * OTG-адаптерот се продава одделно
 • * OTG-адаптерот се продава одделно
Чекор 3 : изберете

Изберете ги податоците што сакате да ги пренесете. Кога сте подготвени да започнете, допрете „Пренеси“.

Чекор 4 : пренесете

Преносот ќе започне наскоро. Допрете „Готово“ кога ќе заврши.

Дополнителни совети

Може да ги пренесете и вашите разговори и фотографии на WhatsApp од вашиот уред со iOS на вашиот нов Samsung Galaxy.

Преземете ги следните чекори:

 1. 1. Кога ги избирате податоците за пренос, изберете „WhatsApp“ во менито „Апликации“ и допрете „Пренеси“.
 2. 2. Скенирајте го QR-кодот и допрете „Почни“ на вашиот iPhone.
 • * Потребна е најновата верзија на WhatsApp на уред со iOS.
 • * Историјата на разговори на WhatsApp може да се пренесе само пред да се најавите на WhatsApp на новиот уред. Ако се најавите на WhatsApp пред миграцијата или пред Smart Switch да заврши со пренесување на податоците, тогаш податоците од апликацијата не може да се пренесат.
 • * Потребна е најновата верзија на WhatsApp на уред со iOS.
 • * Историјата на разговори на WhatsApp може да се пренесе само пред да се најавите на WhatsApp на новиот уред. Ако се најавите на WhatsApp пред миграцијата или пред Smart Switch да заврши со пренесување на податоците, тогаш податоците од апликацијата не може да се пренесат.
Пренесете ги резервните податоци на iTunes (Finder) од компјутер или Mac
Пред да започнете

Проверете дали ја имате имате инсталирано најновата верзија на апликацијата Smart Switch на вашите уреди.

Апликацијата за телефон или таблет Galaxy е претходно инсталирана,и но исто така може да се преземе од Galaxy Store. За апликацијата за компјутер Smart Switch, преземете ја и инсталирајте ја на вашиот компјутер со Windows или Mac.

Врска за преземање на Smart Switch за компјутер:

Прикажани се лаптоп и паметен телефон. И двата ја прикажуваат иконата на апликацијата Smart Switch. Податоци се пренесуваат од лаптопот на телефонот
Чекор 1 : направете резервна копија

За да се уверите дека сите ваши најнови податоци се подготвени за Smart Switch, направете резервна копија на вашиот уред со iOS со iTunes (Finder) на вашиот компјутер или Mac.

Чекор 2 : поврзете се

Поврзете го телефонот со компјутерот со USB-кабел. Стартувајте го Smart Switch на вашиот компјутер и допрете „Обнови“.

Чекор 3 : обновете

Изберете ги резервните податоци на iTunes (Finder) што сакате да ги обновите и допрете „Обнови“.

Чекор 4 : пренесете

Преносот ќе започне наскоро. Допрете „Готово“ кога ќе заврши.

Преместете ги податоците од iCloud
Пред да започнете

Проверете дали ја имате инсталирано најновата верзија на апликацијата Smart Switch на вашиот телефон или таблет Galaxy. Апликацијата е претходно инсталирана, но исто така може да се преземе од Galaxy Store.

Smart Switch ќе работи кога уредите се наполнети најмалку 20 % за да се обезбеди a безбеден пренос на податоци.

Прикажани се иконата на iCloud и паметен телефон што ја прикажува иконата на апликацијата Smart Switch. Податоци се пренесуваат од iCloud на телефонот.
Чекор 1 : синхронизирајте со iCloud

За да се уверите дека сите ваши најнови податоци се подготвени за Smart Switch, синхронизирајте го уредот iOS со iCloud.

 1. 1. На вашиот iPhone или iPad, одете во „Поставки“, допрете го вашето име, па допрете „iCloud“. Потоа допрете „Прикажи ги сите“.
 2. 2. Изберете „Фотографии“ и вклучете „Синхронизирај го овој iPhone (или iPad)“.
 3. 3. Вратете се на iCloud и изберете iCloud Drive, а потоа вклучете „Синхронизирај го овој iPhone (или iPad)“.
 4. 4. Вратете се на iCloud и вклучете „Страници“, „Броеви“ и „Воведен говор“.
 5. 5. Вратете се на iCloud и изберете „Белешки“ а потоа вклучете „Синхронизирај го овој iPhone (или iPad)“.
 6. 6. Вратете се на iCloud и вклучете „Контакти“, „Календари“ и „Потсетници“.
Чекор 2 : стартувајте

На вашиот нов уред, стартувајте ја апликацијата Smart Switch и допрете „Прими ги податоците“. Потоа допрете „iPhone/iPad“.

 • * Апликацијата Smart Switch може да ја најдете на телефонот или таблетот Galaxy со навигација до папката „Samsung“ на екранот „Апликации“ или така што ќе отидете на „Поставки > Сметки и резервна копија > Smart Switch“.
 • * Апликацијата Smart Switch може да ја најдете на телефонот или таблетот Galaxy со навигација до папката „Samsung“ на екранот „Апликации“ или така што ќе отидете на „Поставки > Сметки и резервна копија > Smart Switch“.
Чекор 3 : поврзете

Наместо тоа, допрете „Добиј податоци од iCloud“. Внесете го вашиот Apple ID или адресата на е-пошта и лозинката и допрете „Најави се на iCloud“.

Чекор 4 : изберете

Изберете ги податоците на iCloud што сакате да ги пренесете и потоа допрете „Пренеси“.

Чекор 5 : пренесете

Преносот ќе започне наскоро. Допрете „Готово“ кога ќе заврши.

Друг Android

Како би сакале да се поврзете?
Користете Wi-Fi или USB-кабел
Пред да започнете

Проверете дали ја имате инсталирано најновата верзија на апликацијата Smart Switch на двата уреди. Апликацијата е претходно инсталирана на новиот уред Galaxy, но исто така може да се преземе од Galaxy Store или Google Play Store.

Smart Switch ќе работи кога уредите се наполнети најмалку 20 % за да се обезбеди безбеден пренос на податоци.

Прикажани се два паметни телефони. И двата ја прикажуваат иконата на апликацијата Smart Switch. Податоци се пренесуваат од телефонот одлево на телефонот оддесно
Чекор 1 : стартувајте

На вашиот нов уред Galaxy, стартувајте ја апликацијата Smart Switch и допрете „Прими ги податоците“. Потоа допрете „Galaxy/Android“.

 • * Апликацијата Smart Switch може да ја најдете на телефонот или таблетот Galaxy со навигација до папката „Samsung“ на екранот „Апликации“ или така што ќе отидете на „Поставки > Сметки и резервна копија > Smart Switch“.
 • * Апликацијата Smart Switch може да ја најдете на телефонот или таблетот Galaxy со навигација до папката „Samsung“ на екранот „Апликации“ или така што ќе отидете на „Поставки > Сметки и резервна копија > Smart Switch“.
Чекор 2 : поврзете се

Изберете безжична врска или користете USB-кабел за да го поврзете стариот уред со новиот телефон Galaxy.

 • * Доколку имате голема количина на податоци за пренос, се препорачува жичена врска бидејќи е релативно побрза. Проверете дали вашите уреди се правилно наполнети однапред бидејќи поврзувањето со полнач не е достапно при таквиот пренос.
 • * Доколку имате голема количина на податоци за пренос, се препорачува жичена врска бидејќи е релативно побрза. Проверете дали вашите уреди се правилно наполнети однапред бидејќи поврзувањето со полнач не е достапно при таквиот пренос.
Чекор 3 : изберете

Изберете ги податоците што сакате да ги пренесете. Кога сте подготвени да започнете, допрете „Пренеси“.

Чекор 4 : пренесете

Преносот ќе започне наскоро. Допрете „Готово“ кога ќе заврши.

Направете резервна копија и обнова од уред за складирање.
Пред да започнете

Проверете дали ја имате инсталирано најновата верзија на апликацијата Smart Switch на вашите уреди. Апликацијата е претходно инсталирана на новиот уред Galaxy, но исто така може да се преземе од Galaxy Store или Google Play Store.

Потоа вметнете ја microSD-картичката или поврзете го USB-уредот за складирање со вашиот стар уред.

Прикажани се три уреди, сите три ја прикажуваат иконата на апликацијата Smart Switch. Лево е паметен телефон, во средината е лаптоп, а десно е нов паметен телефон. Податоците прво се пренесуваат од претходниот паметен телефон на лаптопот, а потоа се префрлаат од лаптопот на новиот паметен телефон.
Чекор 1 : стартувајте

На вашиот стар уред, стартувајте ја апликацијата Smart Switch и допрете ја иконата на SD-картичката во горниот десен агол. Потоа допрете „SD-картичка“ под „Направи резервна копија на“.

 • * Апликацијата Smart Switch може да се преземе од Galaxy Store или Google Play Store.
 • * Апликацијата Smart Switch може да се преземе од Galaxy Store или Google Play Store.
Чекор 2 : изберете и направете резервна копија

Изберете ги податоците за коишто сакате да направите резервна копија и допрете „Следно“. Кога преносот е завршен, допрете „Готово“.

 • * Ако нема доволно простор на надворешниот уред за складирање, можеби ќе треба да го поништите изборот на некои ставки. Или, може да го избришете надворешниот уред за складирање за да добиете доволно простор за пренос на податоците
 • * Ако нема доволно простор на надворешниот уред за складирање, можеби ќе треба да го поништите изборот на некои ставки. Или, може да го избришете надворешниот уред за складирање за да добиете доволно простор за пренос на податоците
Чекор 3 : поврзете

Следно, вметнете SD-картичка или поврзете USB-уред за складирање на вашиот нов телефон Galaxy. Стартувајте ја апликацијата Smart Switch и допрете ја иконата на SD-картичката во горниот десен агол.

Чекор 4 : обновете

Допрете „Обнови“. Изберете што сакате да се обнови, а потоа допрете „Следно“.

Чекор 5 : пренесете

Преносот ќе започне наскоро. Допрете „Готово“ кога ќе заврши.

Често поставувани прашања

 • Проверете ги техничките барања подолу за уредите компатибилни со Smart Switch.

  Телефон/таблет
  Телефон/таблет
  Galaxy/Android iOS
  Android OS version 4.3 or later iOS 5.0 or later
  (iCloud supported device)
  Компјутер за резерва копија и обновување
  Компјутер за резерва копија и обновување
  Windows PC MAC
  Windows OS 10 or later.
  - If Microsoft Media Feature Pack is not installed on your pc,
  download it form here
  macOS X 10.9 or later
 • На Smart Switch, може да изберете од кој уред сакате да пренесувате податоци и да видите какви типови податоци може да се пренесат. Ако вашиот претходен уред е Samsung Galaxy, ќе може да пренесете речиси сè, вклучително и сите ваши пораки, мултимедијални содржини, поставки за Wi-Fi, па дури и поставките за вашиот почетен екран.
  Ако вашиот стар уред е iOS, нема да ја имате истата достапност за пренос на неговите поставки, но сепак ќе може да ги пренесете сите ваши контакти, текстови и медиумски датотеки. Некои апликации за iOS можеби нема да се пренесат, но Smart Switch ќе препорача слични апликации за вашиот нов Galaxy.
  Погледнете повеќе детали за тоа кои податоци ги пренесува Smart Switch подолу.

  Types of data the Smart Switch transfers
  Data Galaxy
  → Galaxy
  iOS
  → Galaxy
  Other Android
  → Galaxy
  wired / wireless iCloud
  (Sync Server)
  wired wired / wireless
  Contact Transferable Transferable Transferable Transferable
  Call log Transferable not provided not provided Transferable
  Message Transferable not provided Transferable Transferable
  Calender / Reminder Transferable Transferable Transferable Transferable
  Photo Transferable Transferable Transferable Transferable
  Video Transferable Transferable Transferable Transferable
  Music Transferable not provided Transferable Transferable
  Voice memo Transferable not provided Transferable not provided
  Document file Transferable Transferable Transferable Transferable
  Samsung Notes (Memo) Transferable Transferable Transferable Transferable
  Alarm / Clock Transferable not provided Transferable not provided
  KidsMode /
  AR Emoji
  Transferable not provided not provided not provided
  Internet Transferable not provided Transferable Transferable
  Health Transferable not provided not provided not provided
  Email Transferable not provided Transferable not provided
  3rd party app (apk) Transferable not provided Transferable Transferable
  3th party app (Data) Partially transferable not provided not provided not provided
  Wi-Fi Transferable not provided not provided not provided
  Settings Transferable not provided Transferable Transferable
  Home layout Transferable not provided Transferable not provided
  • * Списокот со преносливи податоци може да се промени без најава.
  • * Одредени податоци не можат да се пренесат, како што се, но не ограничувајќи се на контакти само за читање, предупредувања за итни случаи, привремени пораки, неуспешно испраќање пораки, календар од синхронизирани сметки, историја на разговори или некои други податоци заштитени со политиката на трети страни, медиумска датотека што е шифрирана или заштитена со DRM (Управување со дигитални права) или податоци од лични апликации, тапет (однапред инсталиран и „Теми на Galaxy“).
 • Smart Switch е однапред инсталирана на повеќето понови телефони или таблети Samsung Galaxy.
  Можете да го најдете на почетниот екран или во „Поставки > Сметки и резервна копија > Smart Switch“.
  На постарите или други уреди со Android, можеби ќе треба да ја преземете од Galaxy Store или Google Play Store.

  Ако користите компјутер (компјутер со Windows или Mac) и сакате да направите резервна копија од стар уред или да ја обновите на нов уред, може да ја преземете апликацијата Smart Switch за компјутер директно од врската подолу.

  Врска за преземање на Smart Switch за компјутер:
 • За уредите со Android, Smart Switch мора да се инсталира на двата уреди. За уредите со iOS, апликацијата треба да се инсталира само на новиот уред Samsung Galaxy. За повеќе детали, видете го делот „Како да пренесете“ за секој случај на употреба.

 • Не. Smart Switch не отстранува содржина од ниту еден уред. Кога ќе заврши преносот, податоците ќе постојат на двата уреди.

 • Не, штом ќе започне преносот, може да извршувате други задачи на вашиот уред. На новиот уред Samsung Galaxy, повлечете ја надолу Таблата со брзи поставки од горниот дел на екранот за да го проверите напредокот на преносот.


  Забелешка: при пренос на податоци, извршувањето повеќе задачи одеднаш е достапно, но не се препорачува.

 • Не. Уредите од други брендови можат да испраќаат податоци само преку Smart Switch, додека уредите Samsung Galaxy можат и да испраќаат и да примаат податоци со Smart Switch.

 • Со Smart Switch за компјутер инсталирана на вашиот компјутер или Mac, може да ги извршувате следниве задачи:

  1. 1. Направете резервна копија на податоците од вашиот претходен уред Samsung Galaxy на компјутер и обновете ги податоците на вашиот нов уред Galaxy.
  2. 2. Обновете ги резервните податоци од iTunes на вашиот нов уред Galaxy.
  3. 3. Ве поттикнува да го ажурирате софтверот на уредот и да ги прикажете опциите за ажурирања.
  4. 4. За компјутер со Windows, прикажете го менито на Outlook Sync и ви дозволува да ги синхронизирате податоците на Outlook од вашиот компјутер со Windows со вашиот телефон. За Mac, прикажете го менито за синхронизација и ви дозволува да ги синхронизирате податоците на контактите/календарот од вашиот Mac со вашиот телефон.
 • На екранот Smart Switch, „Избери ги сите“ е стандардната опција, но може едноставно да го поништите изборот на ставките што не сакате да ги пренесете.

ЗОШТО GALAXY

Нови видици со Galaxy

Отвореноста е она во што веруваме. Samsung Galaxy е создаден за да отвори можности. Колку помалку граници има светот, толку подалеку можеме сите ние да одиме.

 

Galaxy S23 Ultra

Back and front view of a Galaxy S23 Ultra smartphone. Back and front view of a Galaxy S23 Ultra smartphone.
 

Апликации и услуги

Galaxy smartphone is displaying different Apps & Services icons. On both sides of the smartphone, individuals can be seen using Galaxy devices and in poses associated with Galaxy Apps & Services. Galaxy smartphone is displaying different Apps & Services icons. On both sides of the smartphone, individuals can be seen using Galaxy devices and in poses associated with Galaxy Apps & Services.