5 години гаранција

Samsung Ви нуди 5 години гаранција и безгрижност на избраните апарати за домаќинство и телевизорите.
Уживајте во сигурноста!

Апарати за домаќинство

Дознајте повеќе за гаранцијата на нашите избрани Samsung апарати за домаќинство.

Апарати за домаќинство Апарати за домаќинство

Телевизори

Дознајте повеќе за гаранцијата на нашите избрани Samsung ТВ уредите.

Телевизори Телевизори