5 години гаранција

Samsung Ви нуди 5 години гаранција и безгрижност на избраните апарати за домаќинство и телевизорите.
Уживајте во сигурноста!

Апарати за во кујна samsung

Апарати за домаќинство

Дознајте повеќе за гаранцијата на нашите избрани Samsung апарати за домаќинство.

samsung tv

Телевизори

Дознајте повеќе за гаранцијата на нашите избрани Samsung ТВ уредите.