Како да го исчистите BESPOKE панелот на вратата на фрижидерот

Дознајте како да го исчистите BESPOKE панелот на вратата на фрижидерот за почист и пошарен простор.

Исчистете го панелот на вратата

Дамките на вратата не се добри за изгледот, но можат да предизвикаат и бактерии. Затоа, се препорачува со сува крпа редовно да се отстрануваат сите туѓи материи, како прашина или вода, од приклучоците за напојување и контактните точки.

Забелешка:

  • Не користете бензол, разредувач или детергент за дома/автомобил за чистење. Тие производи може да ја оштетат површината на фрижидерот и потенцијално да предизвикаат пожар.
  • Не прскајте вода врз фрижидерот. Тоа може да предизвика електричен удар.
  • Избришете го екранот со мека, влажна крпа.
  • Не користете производи со груби површини како што се четки, четки за триење, груби ткаенини или магични сунѓери за чистење на внатрешната или надворешната страна на фрижидерот.

Како да се исчистат стаклените облоги

Стаклената облога може да ги има следните општи дамки. По чистењето, се препорачува да завршите со сува крпа или хартиена крпа за да бидете сигурни дека е темелно исушено.

  • Основни состојки на храната: Користете вода за чистење или средство за дезинфекција на стакло.
  • Состојки на масло: Користете кујнско средство за дезинфекција што содржи сурфактант за да ги отстраните компонентите на маслото.
  • Козметика (подлога, ББ крем, итн.): Користете Магичен блок.

Чекор 1  Премачкајте мека памучна крпа или крпа од микрофибер со средство за чистење стакло.
Чекор 2 Избришете ја извалканата површина три до пет пати.
Чекор 3 Завршете со мека чиста сува крпа.

Како да се исчистат стаклените облоги

Како да се исчистат металните облоги

Чистењето на металната облога е речиси исто како и методот на чистење на стаклената облога. Користете навлажнета, мека крпа без влакненца или хартиена крпа за чистење. По чистењето, се препорачува да завршите со сува крпа или хартиена крпа за да бидете сигурни дека е темелно исушено.

Чекор 1  Премачкајте мека крпа со неутрален детергент.
Чекор 2 Избришете ја извалканата површина три до пет пати.
Чекор 3 Завршете со мека чиста сува крпа.

Како да се исчистат металните облоги

Забелешка:

  • Достапните бои и завршетоци на BESPOKE панелот на фрижидер може да се разликуваат во зависност од земјата, давателот на услугата или производот.
  • Прикажаните сликите во оваа содржина може да се разликуваат во зависност од моделот на уредот што го имате.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window