Слаб квалитет на слика кога споделувате слики на Instagram

Сликите што се споделуваат на Instagram се ограничени да бидат со одредени хоризонтални и вертикални димензии. Instagram ги одредува претпочитаните вертикални и хоризонтални пиксели и се поставени на четири различни димензии. Видете во објаснувањето подолу за повеќе детали.

Пред да се обидете со препораките дадени во продолжение, задолжително проверете дали софтверот на уредот и поврзаните апликации се ажурирани до најновата верзија. За ажурирање на софтверот од мобилниот уред, постапете според следниве чекори:

Чекор 1. Одете на Settings (Поставки) > Software update (Ажурирање на софтверот).

Чекор 2. Допрете на Download and install (Преземи и инсталирај).

Чекор 3. Следете ги упатствата на екранот.

Хоризонтални и вертикални димензии на сликите за Instagram

Instagram им препорачува на корисниците вкупно четири димензии за сликите. Тие се 1:1, 4:5, 1.91:1 и 9:16. Кога споделувате слики со различни димензии, сликите автоматски се приспособуваат на одредените димензии и може да бидат исечени при процесот.

Стандарди за хоризонтални и вертикални слики на Instagram

Пример за слика со оригинален сооднос од 10:16 приспособена на 1:1 при поставување на Instagram

Ширина на слика за Instagram

Оптималната ширина на слика за споделување на интернет е 1080 пиксели. Ако корисникот сподели слика со висока резолуција, резолуцијата автоматски ќе се компримира на 1080 пиксели. Во текот на овој процес, квалитетот на фотографијата може да изгледа намален, особено во споредба со оригиналот.

Оригинална слика Оригинална слика

Оригинал

Поставена на Instagram Поставена на Instagram

Поставена на Instagram

Забелешка:

  • Преземете ја најновата верзија од апликацијата Instagram. Наместете ја ширината на фотографијата на 1080 пиксели и нагодете ја сликата според стандардите препорачани од Instagram.
  • Сликите од екраните на уредот и менијата може да се разликуваат зависно од моделот на уредот и верзијата на софтверот.

Како да ја користите апликацијата Samsung Members

Ако забележувате тешкотии со мобилните телефони, таблетите или преносни уреди од Samsung, може да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members. Дознајте повеќе за испраќањето извештај за грешка.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window