Што е далечинска поддршка?

Далечинската поддршка на Samsung овозможува нашите специјално обучени техничари од далечина да можат да го прегледуваат и да го контролираат твојот телевизор или телефон Samsung, со цел да ти помогнат околу твојот уред.

Како да ја користиш Далечинската поддршка

Приватност

Што е далечинска поддршка?

Далечинската поддршка на Samsung овозможува нашите специјално обучени техничари од далечина да можат да го прегледуваат и да го контролираат твојот телевизор или телефон Samsung, со цел да ти помогнат околу твојот уред.

Како да ја користам Далечинската поддршка

  • Дали мојот уред мора да биде поврзат на интернет?

    Да, за да се приклучи техничарот на Samsung и да го контролира твојот уред, тој мора да биде поврзан на стабилен и брз интернет. Ако не е исполнето нешто од тоа, ќе се појави порака дека не си во можност да се поврзеш на Далечинската поддршка.
  • Да, Далечинската поддршка користи сигурноста конекција меѓу твојот уред и нашиот сервис. Сите информации зачувани на серверот се безбедни и трети лица немаат пристап до нив. Несакани информации или програми не може да бидат пратени на твојот уред.
  • Не, Далечинската поддршка овозможува Samsung да се поврзе само во една сесија. Кога ќе се прекине сесијата Samsung, не може повторно да се поврзе без нов ПИН што е генериран од твоја страна. Исклучувањето на уредот автоматски ја прекинува сесијата.
  • Да, техничарот на Samsung ќе биде во можност да ги гледа сликите од твојот екран. На овој начин техничарот ќе биде во можност да согледа некои од проблемите, на пример, ако техничарот се вклучи на телевизорот и види линија на сликата, тој знае дали таа е предизвикана од сигналот, а не од дефект на телевизорот. Ако не види таква линија, знаеме дека постои потенцијален проблем со телевизорот.
  • Не, Далечинската поддршка е бесплатна за сите наши корисници.
  • Кога техничарот ќе се поврзе, тогаш може да контролира како вистински да е пред уредот. Ако треба повторно да се поврзеш на Далечинска поддршка, техничарот на Samsung може лесно да прегледа кои нагодувања се променети од претходната сесија.
  • Техничарот на Samsung може да те види преку вградената камера само ако пристапи на апликациите што ја користат таа камера (Skype, Camera итн.) Но техничарот на Samsung не ги отвора ваквите апликации додека е поврзан на твојот телевизор, освен ако посебно не си побарал да се тестира некоја од функционалностите на тие апликации. Може да ја поставиш камерата да биде во затворена позиција за да спречиш техничарот да те види во текот на бараниот пристап до апликацијата. Не постои начин техничарот на Samsung да пристапи на вградената камера без твое знаење.