• ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОНИ И ТАБЛЕТ
  • SMART TV
  • ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА

ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОНИ И ТАБЛЕТ

Што е далечинска поддршка?

Далечинската поддршка на Samsung овозможува нашите специјално обучени техничари од далечина да можат да го прегледуваат и да го контролираат твојот телевизор или телефон Samsung, со цел да ти помогнат околу твојот уред.

Како да ја користиш Далечинската поддршка

Приватност

SMART TV

Што е далечинска поддршка?

Далечинската поддршка на Samsung овозможува нашите специјално обучени техничари од далечина да можат да го прегледуваат и да го контролираат твојот телевизор или телефон Samsung, со цел да ти помогнат околу твојот уред.

Како да ја користам Далечинската поддршка

ЧЕСТО ПОСТАВУВАНИ ПРАШАЊА