• Home /
 • Мобилни апарати Универзален прекинувач | Пристапност

Мобилни апарати Универзален прекинувач | Пристапност

Пристапност на мобилни Galaxy

Се прикажува менито „Пристапност“. Ова вклучува опции за „Екрански читач“, „Подобрувања на видливоста“, „Подобрувања за слушање“, „Интеракција и подвижност“.

Универзален прекинувач

Универзалниот прекинувач ви овозможува да назначите одредени допири или гестови за да контролирате специфични дејства на вашиот телефон. Можете да поставите еден или повеќе прекинувачи, вклучувајќи хардверски уред со Bluetooth, предна камера или екран на допир. Можете да поставите онолку поставки за Универзален прекинувач колку што ви требаат за да одговараат на вашите потреби.

Се прикажува менито „Додај прекинувач“. Постојат три опции: Додатоци, Камера и Екран

Прекинувач

Постојат 3 типови прекинувачи што може да се употребат. Можете да додадете повеќе прекинувачи за да назначите одредени дејства за контрола на вашиот телефон.

 • Екран

  Допрете го екранот (функции за единечен прекинувач)

 • Камера

  Користете ја предната камера (може да поддржува шест прекинувачи: отворање уста, трепкање со очи и движење на главата лево, десно, горе и долу)

 • Надворешен хардверски прекинувач

  Изберете некој од надворешните хардверски прекинувачи и поврзете ги со вашиот уред преку Bluetooth или USB-кабел.

 • Можете да назначите до две различни дејства на секој прекинувач.

  Екран - Допрете екран, Допрете и задржете екран
  Додатоци - Притиснете, притиснете и задржете

Се прикажуваат Деловите за скенирање на менито „Поставувања“.

Изберете ставка или локација

Универзалниот прекинувач овозможува два начини да изберете ставка или локација на екран: Скенирање на точка или скенирање на ред. Скенирањето точка ви овозможува да изберете специфична локација на екранот со избирање на точка на пресекување од вертикални и хоризонтални скенови. Скенирањето редови се движи ред по ред и го нагласува секој ред сè додека не изберете некој од нив.

 • Автоматско скенирање

  вклучете го или исклучете го автоматското скенирање (режим за скенирање ред)

 • Интервал за автоматско скенирање

  поставете го интервалот за скенирање кога автоматското скенирање е вклучено (режим за скенирање ред)

 • Број на скенови

  Одредете колку пати скенот ќе се повторува

 • Метод за скенирање

  Изберете скенирање ред или скенирање точка

 • Скенирајте насока

  поставете Скенирајте насока, од горе надолу или од долу нагоре

 • Брзина на скенирање точка

  поставете ја брзина на скенирање

 • Допри за да забави скенирањето

  намалете ја привремено брзината на скенирање точка

Се прикажува менито „Избери дејство на прекинувач“.

Дејство на прекинувач

Кога избирате специфична ставка или локација на вашиот екран, можете да вршите разни поврзани дејства.

 • Изберете ставка

  скок-мени за дејство поврзано со избраната ставка или локација

 • Допрете

  активирајте ја избраната ставка

 • Прикажете мени со опции

  проширено скок-мени со повеќе опции поврзани со избраната ставка

 • Преместете се на следната/претходната ставка

  Преместете го фокусот на скенирање на следната или претходната ставка (режим за скенирање точка само со исклучено автоматско скенирање)

 • Отворете ги известувањата

  отворете го панелот за известување

 • Почетен екран, Назад, Неодамна користени апликации

  еквивалентни на притискање на соодветните копчиња

 • Зголемување/намалување на јачина на звук

  Зголемете ја или намалете ја јачина на мелодијата на ѕвонење или јачината на звукот на медиумите

 • Вклучете го/исклучете го автоматското скенирање

  Вклучете го или исклучете го режимот за автоматско скенирање ред

Се прикажува делот со Дополнителните поставувања на менито „Поставувања“. Постојат поставувања за Автоматско допирање, Автомат. доп. тастатура, Допрете траење и Игнорирајте повторливи дејства.

Приспособување на изборот на време

Поставувањата за избор на време на Универзалниот прекинувач може да се приспособат на следните начини:

 • Пауза на првата ставка

  изберете го времетраењето на паузирањето на првата ставка во режим за скенирање ред

 • Автоматско допирање

  извршете вообичаен допир наместо повикување на менито за дејства, кога користите дејство на прекинувач за избор на ставка. Тогаш, можете да го повикате менито за дејства со вршење на вашето дејство на прекинувач двапати во одреденото време за автоматски допир

 • Допрете траење

  изберете колку долго треба да се врши некој прекинувач за да се препознава како дејство на прекинувач (мора да биде пократко од времетраењето на автоматскиот допир)

 • Единечен интервал за интеракција

  поставете го времетраењето за време на кое повеќекратните дејства на прекинувач ќе се третираат како еден гест

Се прикажува делот со скок-менито за дејство „Универзален прекинувач“. Фокусот се наоѓа на иконите Допир, Гестови, Дејства и Поставувања.

Мени за дејство

Кога избирате специфична ставка или локација на вашиот екран, ќе се појави менито за дејство за да можете да вршите разни дејства.

 • Гестови

  Поминување, Допрете и задржете, Влечете

 • Дејства

  Зумирање на содржината на екранот, ротација на екран, поставување режим за звук, отворање неодамнешни апликации, заклучување на телефон, отворање известувања, сликање снимка од екран

 • Поставувања

  промена на брзината на скенирање, режим и правец и приспособување на коментари

 • Неодамнешни апликации

  отворете го екранот со неодамнешни апликации

 • Почетен екран

  Одете во Почетниот екран

 • Назад

  одете на претходниот екран

 • Копчиња

  приспособете ја мелодијата на ѕвонење и јачината на звук на медиуми и прикажете ги менијата на копчето за вклучување (еквивалентно на долго притискање на копчето за вклучување)

 • Уредување текстови

  кога избирате поле за внесување текст, ова мени ќе се појави за да ви овозможи да изберете знаци, да го движите покажувачот, да копирате, да лепите и да отсекувате

 • Контекстуално мени

  поставете контекстуално мени во првиот ред во зависност од активноста

Се прикажува делот на Екран и звук на менито „Поставувања“. Звучни повратни информации е „вклучена“.

Повратни информации

Универзалниот прекинувач обезбедува говорни коментари и звучни повратни информации. Исто така, ви овозможува да ја смените бојата на точките на вкрстување (режим за скенирање точка) или бојата на надворешната граница на фокусот (режим за скенирање ред) за подобрување на видливоста

* Сликите на уредот и екранот симулирани за илустративни цели.