Пристапност на мобилни Galaxy

Се прикажува менито „Пристапност“. Ова вклучува опции за „Екрански читач“, „Подобрувања на видливоста“, „Подобрувања за слушање“, „Интеракција и подвижност“. Се прикажува менито „Пристапност“. Ова вклучува опции за „Екрански читач“, „Подобрувања на видливоста“, „Подобрувања за слушање“, „Интеракција и подвижност“.

Универзален прекинувач

Универзалниот прекинувач ви овозможува да назначите одредени допири или гестови за да контролирате специфични дејства на вашиот телефон. Можете да поставите еден или повеќе прекинувачи, вклучувајќи хардверски уред со Bluetooth, предна камера или екран на допир. Можете да поставите онолку поставки за Универзален прекинувач колку што ви требаат за да одговараат на вашите потреби.

* Сликите на уредот и екранот симулирани за илустративни цели.