Истечен

Hарачајте во претпродажба нов Samsung Galaxy S20+ или Samsung Galaxy S20 Ultra и новите бежични слушалки Samsung Galaxy Buds+ доаѓаат на вашата адреса!

Доколку новиот Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ или Samsung Galaxy S20 Ultra го нарачате во текот на промотивниот период, ќе можете да ги преземете 3 дена пред очетокот на продажбата!

Важи од 11/02/2020 до 08/03/2020

Во текот на промотивниот период од 11 февруари до и заклучно со 8 март 2020* година нарачајте во претпродажба нов Samsung Galaxy S20+ или Samsung Galaxy S20 Ultra и новите бежични слушалки Galaxy Buds+ доаѓаат на Вашата адреса! Доколку нарачате нов Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ или Samsung Galaxy S20 Ultra во текот на горенаведениот промотивен период ќе можете да ги преземете 3 дена пред почетокот на продажбата!**

Сите приватни и деловни корисници кои во промотивниот перид од 11 февруари до и заклучно со 8 март 2020* година ќе нарачаат во претпродажба Samsung Galaxy S20+ или Samsung Galaxy S20 Ultra кај продажните партнери на Samsung наведени во Условите на оваа промоција, ќе добијат по пошта нови бежични слушалки Samsung Galaxy Buds+, а самиот уред продажниот партнер на Samsung ќе им го достави на домашна адреса или купувачот ќе може да ги преземе кај продажниот партнер на Samsung 3 дена пред почетокот на продажбата. За остварување на правото на бежични слушалки Samsung Galaxy Buds+ потребно е по испораката на уредот Samsung Galaxy S20+ или Samsung Galaxy S20 Ultra, крајниот корисник на тој уред да изврши регистрација преку веб страницата samsung.com преку самиот уред. Регистрацијата преку веб страницата е потребно да се изврши најдоцна до 31 март 2020 година. За остварување на можноста за преземање на уредот Samsung Galaxy S20 3 дена пред почетокот на продажбата потребно е да го нарачате наведениот уред во претпродажба кај продажниот партнер на Samsung во текот на горенаведениот период (11.2.-8.3.2020).

Испораката на уредот Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ или Samsung Galaxy S20 Ultra кои се нарачани во текот на горенаведениот промотивен период (11.2.-8.3.2020) почнува на ден 10 март 2020 година, а денот на испораката на конкрениот уред до одделен краен корисник ќе зависи од продажниот партнер на Samsung од кого е нарачан уредот односно купен во претпродажба. Редовната продажба на уредите Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ односно Samsung Galaxy S20 Ultra почнува на 13 март 2020 година.

Доставата на бежичните слушалки Samsung Galaxy Buds+ до крајните корисници кои извршиле регистрација преку веб страницата samsung.com во согласност со условите на оваа промоција ќе биде извршена во период од 15 април најдоцна до 30 април 2020 година на адреса наведена при регистрација преку веб страницата samsung.com.

*или до истекување на залихите на бежични слушалки Samsung Galaxy Buds+
**во зависност од достапноста кај одбраниот продажен партнер на Samsung

Преднарачајте кај нашите партнери!

Порачка/Купување на нов уред Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ или Samsung Galaxy S20 Ultra можете да ја извршите на веб страниците на следните продажни партнери на Samsung:

Дознајте повеќе

  • Услови на промоцијата
    Правила кои треба да ги знаете за промотивната акција.