Како да се нивелира машината за перење?

Една од најважните работи за користење на машината за перење е нивелирањето. Погрижете се машината за перење да е поставена на рамен, цврст под кој не е лизгав. Ако подот не е рамен, користете ги ногалките за израмнување за да ја прилагодите висината на машината за перење.

Список за проверка пред нивелирање

 • Проверете дали се отстранети завртките за испорака (само за машина со предно полнење)
 • Проверете машината за перење да не допира друг предмет.
 • Проверете товарот на алиштата да е балансиран.
 • Моторот може да предизвика бучава при нормална работа.
 • Комбинезони или облека со метал на нив може да предизвикаат бучава додека се перат. Тоа е нормално.
 • Метални предмети како што се монетите може да предизвикаат бучава. По перењето, отстранете ги овие предмети од барабанот или од куќиштето на филтерот.
 • Оставете минимум 10 cm слободен простор од страните и задниот дел на машината за перење. 

Забелешка:

 • Ве молиме темелно прочитајте ги сите важни предупредувања и безбедносни упатства напишани во упатството за употреба.
 • Внимавајте да не се повредите при какви било поправки. 

Овие алатки може да бидат потребни за нивелирање. (Овие алатки не се обезбедени со машината за перење.)

 • Клуч
Клуч.
 • Шрафцигер со рамна глава
Шрафцигер со рамна глава.
 • Нивелир 
Нивелир.

Забелешка: Дизајнот на деловите и додатоците може да се разликува од сликите погоре.

Поставете го нивелирот на горниот дел од машината за перење и проверете го израмнувањето. 

 

Прилагодување на стапалата за израмнување

Чекор 1 Олабавете ги навртките за прицврстување на ногалките за израмнување со помош на клуч.

Чекор 2 Свртете ја навртката за стегање во насока на стрелките на часовникот за да се олабави. Нивелирајте ја машината за перење со рачно прилагодување на ногалките за израмнување со клуч.

 • За да ја подигнете висината, свртете го стегачот (висинската навртка) спротивно од стрелките на часовникот.
 • За да ја спуштите вратата, свртете го стегачот (висинската навртка) во насока на стрелките на часовникот. 
Свртете ја навртката за стегање во насока на стрелките на часовникот за да се олабави.

Чекор 3 Кога ќе завршите, затегнете ја навртката за стегање вртејќи ја спротивно од стрелките на часовникот.

Затегнување на навртката за стегање.

Чекор 4 Проверете го нивото со помош на нивелир. (Сите 4 страни на машината треба да се нивелираат.)

Чекор 5 Ако се појават прекумерни вибрации или вртење, прекинете го циклусот и повторно приспособете ја левата/десната страна на ногалките.

Забелешка: Употреба на прекумерна сила може да ги оштети ногалките за израмнување.

Проверете дали машината за перење е нивелирана со проверка на положбата на кадата.

Поставете ја машината за перење на место. Отворете го капакот на машината за перење и истурете вода во кадата веднаш под нивото на пулсаторот.

 • Ако машината за перење е нивелирана, пулсаторот е поставен во центарот на водата.
 • Ако не, израмнете ја машината за перење вртејќи ги предните ногалки за израмнување во насока на стрелките на часовникот или спротивно од стрелките на часовникот, доколку е потребно.
Проверка на положбата на кадата кај машина со горно полнење.

Прилагодување на ногалките за израмнување

Нивелирајте ја машината за перење со рачно прилагодување на ногалките за израмнување.

Чекор 1 Свртете ги ногалките за израмнување во насока на стрелките на часовникот за да се олабават. Нивелирајте ја машината за перење со рачно прилагодување на ногалките за израмнување. 

Свртување на ногалките за израмнување во насока на стрелките на часовникот за да се олабават.

Чекор 2 Кога ќе заврши нивелирањето, затегнете ги навртките (B) доколку постојат (некои модели можеби немаат навртки).

Затегнување на навртките.

Се препорачува да се вклучи режимот на калибрација по завршувањето на нивелирањето. Проверката на машината преку овој режим ќе помогне да се постигне балансирана работа и подобрени перформанси на перење.

Секој тип на машина има различен режим на калибрација (со предно и горно полнење). Вообичаено, режимот на калибрација трае 3 или 5 минути (зависи од моделот што го имате).

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window