Како да го користам режимот за греење на клима-уредот?

Клима-уредите од Samsung можат веднаш да произведат топол воздух. Може да се користи на два начина - како клима-уред во лето и како грејач во зима. Нема потреба да купувате посебен грејач и затоа е економичен. Режимот на гереење на клима-уредот може брзо да создаде топла атмосфера без долго чекање.

Контролирајте ја собната температура со клима-уредот

Со режимот на герење, клима-уредот може да Ви го затопли просторот. Ако го вклучите режимот за греење, во првите 3 до 5 минути вентилаторот може да не работи за да не дува ладен воздух дури не се загрее клима-уредот. Ако клима-уредот не грее доволно, комбинирајте со дополнителен уред за греење.

контролирајте ја температурата со режимот на греење на клима-уредот

Забелешка: клима-уредот добива топлинска енергија од надворешниот воздух и ја загрева собата. Поради тоа, ако надворешната температура е многу ниска, способноста за греење се намалува.

Како да ја контролирате температурата со далечинскиот управувач

Чекор 1. Притиснете на копчето за напојување на далечинскиот управувач за да го вклучите клима-уредот. 

притиснете на копчето за напојување

Чекор 2. Притиснете на копчето Mode (Режим) за да го одредите режимот на работа. Секојпат кога ќе притиснете на копчето Mode (Режим), режимот се менува од Auto (Автоматски) → Cool (Ладење) → Dry (Сушење) → Fan (Проветрување) → Heat (Греење)

притиснете на копчето за напојување и променете го режимот на работење во греење

Чекор 3. Откако ќе го изберете режимот, поставете ја саканата температура.

поставете ја температурата по избирање на режимот

Чекор 4. Ако треба, приспособете ја брзината на вентилаторот со копчињата на далечинскиот управувач.

ако треба, поставете ја брзината на вентилаторот

Забелешка:

  • Вистинскиот изглед на далечинскиот управувач може да се разликува од Вашиот модел.
  • Оваа слика е примерок на англиски јазик, но е достапен и на јазикот во Вашата земја.
Совети за користење на функцијата Automatic Defrost (Автоматско одмрзнување)

При ниска надворешна температура и висока влажност, може да се создаде мраз на надворешниот топлински разменувач, а со тоа се намалува ефикасноста за греење. При вакви услови, додека е вклучен режимот Heat (Греење), клима-уредот ја извршува функцијата Defrost (Одмрзнување) 5 до 12 минути за да го отстрани мразот од надворешниот топлински разменувач.

На внатрешната единица ќе се прикаже индикаторот df

Кога ќе биде активна функцијата Defrost (Одмрзнување), на дисплејот од внатрешната единица ќе се појави индикаторот df, а на надворешната единица ќе се создаде пареа. Тогаш клима-уредот престанува со работа за да спречи излегување ладен воздух од внатрешната единица.

на внатрешната единица ќе се појави индикаторот df

Забелешка: не може да изберете други опции со далечинскиот управувач додека не заврши функцијата за одмрзнување.

Ве молиме притиснете на копчето „Прати“ за да се применат Вашите повратни информации. Ви благодариме што учествувавте.

Благодариме за повратните информации