Како да го активирам режимот за калибрација на машината за перење

Вашата машина за перење Samsung автоматски ја открива тежината на алиштата. Ова ѝ помага на машината да се балансира и да ги подобри перформансите. За попрецизно откривање на тежината, ве молиме по инсталацијата, активирајте го режимот за калибрација.

Што е режимот на калибрација?

 

Се препорачува да го вклучите режимот на калибрација пред да започнете со перење, откако вашата машина за перење е инсталирана или преместена.

Машините за перење Samsung можат автоматски да ја откријат тежината на алиштата и да го контролираат нивото на водата. Освен тоа, балансираната машина за перење избегнува прекумерна бучава и вибрации за време на работата. Дополнително, можете да го вклучите режимот на калибрација ако вредноста за откривање тежина е променета, или ако треба да продолжите со прецизно откривање за машината за перење.

 

Времетраење на режимот на калибрација

Вообичаено режимот на калибрација трае 3 или 5 минути и зависи од моделот што го имате. 

Режим на калибрација

Забелешка:  

 •  Проверете дали барабанот е празен пред да ја активирате калибрацијата.
 •  Дизајнот на контролната табла може да се разликува во зависност од моделот.
 •  Оваа слика е само примерок на англиски но е достапна и на јазикот на вашата земја.

Користење на копчињата Температура (Temp.) и Одложено завршување (Delay End) (+).

Чекор 1 Отстранете ги сите алишта или која било друга содржина од машината.

Чекор 2 Исклучете ја, а потоа повторно вклучете ја машината за перење.

Чекор 3 Држете ги истовремено притиснати Temp. и Одложено завршување (+) 3 секунди за да влезете во режимот на калибрација. (На екранот се појавува пораката Cb.)

Чекор 4 Притиснете START/PAUSE за да го активирате циклусот на калибрација.

Чекор 5 Барабанот ќе се ротира во насока на стрелките на часовникот и спротивно од стрелките на часовникот околу 3 минути.

Чекор 6 Кога ќе заврши циклусот, на екранот се појавува 0 и машината за перење автоматски ќе се исклучи.

Калибрација на машина со предно полнење

Забелешка:

 •  Дизајнот на контролната табла може да се разликува во зависност од моделот.
 • Оваа слика е само примерок на англиски но е достапна и на јазикот на вашата земја.
 • По инсталацијата на производот, додадете го тест циклусот за да бидете сигурни дека е правилно инсталиран. (Само кај одредени модели)

Чекор 1 Отстранете ги сите алишта или која било друга содржина од машината. 

Чекор 2 Кога напојувањето е вклучено, истовремено притиснете и задржете Temp. и Delay End најмалку 3 секунди. 

Чекор 3 Притиснете и задржете СТАРТ/ПАУЗА за да го активирате режимот за калибрација. 

Чекор 4 Пулсаторот се ротира во насока на стрелките на часовникот и спротивно од стрелките на часовникот околу 1 минута.

Чекор 5 Кога режимот за калибрација е завршен, на екранот се појавува 0 и машината за перење автоматски се исклучува.

Калибрација на машина со горно полнење

Забелешка: 

 • Проверете дали барабанот е празен пред да ја активирате калибрацијата.
 • Дизајнот на контролната табла може да се разликува во зависност од моделот.
 • Оваа слика е само примерок на англиски но е достапна и на јазикот на вашата земја.

За калибрирање на машина со горно полнење

Чекор 1 Отстранете ги сите алишта или која било друга содржина од машината. 

Чекор 2 Притиснете POWER на контролната табла на машината со горно полнење за да ја вклучите.

Чекор 3 Допрете и задржете COTTON и Temp. истовремено 3 секунди. 

Чекор 4 Притиснете START/PAUSE за да ја активирате калибрацијата.

Чекор 5 За време на работата, вратата ќе биде заклучена, а кадата продолжува да се ротира во насока на стрелките на часовникот и спротивно од стрелките на часовникот неколку минути.

Чекор 6 Кога ќе заврши, машината со горно полнење автоматски се исклучува. 

 

За калибрирање на машина со долно полнење

Чекор 1 Отстранете ги сите алишта или која било друга содржина од машината.

Чекор 2 Притиснете POWER на контролната табла на машината со долно полнење за да ја вклучите. 

Чекор 3 Истовремено притиснете и задржете Temp. и Delay End на контролната табла 3 секунди. 

Чекор 4 Притиснете СТАРТ/ПАУЗА на контролна табла на машината со долно полнење за да започне калибрацијата.

Чекор 5 Кога ќе заврши, машината со долно полнење автоматски се исклучува. 

Калибрација на flexwash

Забелешка: 

 • Проверете дали барабанот е празен пред да ја активирате калибрацијата.
 • Наместо да ја ротира кадата, машината со долно полнење го ротира барабанот.
 • Дизајнот на продуктот може да се разликува во зависност од моделот.
 • Ако ниту еден од овие методи не работи за вашата машина, посетете ја support.com за да го преземете целото упатство за употреба за вашата машина за перење за дополнителни информации.

Кога машината за перење ќе престане за време на работата, може да има неколку причини.

Ако за првпат ја употребувате машина за перење по промената или инсталацијата, ве молиме активирајте го режимот за калибрација пред да ги перете алиштата. Во исто време, проверете ја машината за перење и избраната програма. 

Забелешка: По инсталацијата на производот, додадете го тест циклусот за да бидете сигурни дека е правилно инсталиран. (Само кај одредени модели)

Благодариме за повратните информации