Како да го поврзам со SmartThings мојот клима уред?

SmartThings е функција која практично ги контролира и управува „паметните“ домашни апарати и уредите за Интернет работи (Internet of Things) (IoT) со паметен телефон. Однадвор, може да го следите и контролирате статусот на различни уреди, како што се паметни уреди, домашни апарати, телевизори, звучници итн. регистрирани на услугата. Тоа е нова генерација на платформа на услуги што ќе ги обедини производите на Samsung, како платформа со отворен код што може да ги поврзе не само нашите производи, туку и други IoT уреди.

Smartthing во животот.

Чекор 1 Проверка на барањата за поврзување

Пред да го поврзете паметниот телефон со вашиот клима уред, проверете дали се исполнети следниве барања:

 

Major information codes

Андроид (Android)

iOS (iPhone)

OS

Андроид 6.0 или повеќе

iOS 10.0 или повеќе

Тип на уред

Паметен телефон, таблет

iPhone 6 или повеќе, iPad

Големина на RAM меморија

2 GB или повеќе

2 GB или повеќе

Поддршка на резолуција

1280*720(HD)

1920*1080(FHD)

2560*1440(WQHD)

1334*750

1920*1080

Критериуми за вчитување на апликацијата

RAM 2 GB или повеќе

Профил на Bluetooth 4.0 или повисок

Терминал способен за пресликување на Wi-Fi

RAM 2 GB или повеќе

Профил на Bluetooth 4.0 или повисок

Терминал способен за пресликување на Wi-Fi

Чекор 2 Поврзување на вашиот паметен телефон со Wi-Fi мрежа

 • На вашиот паметен телефон: Допрете Поставки → Поврзување → Wi-Fi → Изберете рутер со кој ќе се поврзете (внесете лозинка кога ја поставувате безбедноста).
 • Кога е правилно поврзан, избраниот рутер во тековната мрежа се потврдува како „поврзан“.

Забелешка:

 • Името на рутерот (SSID) е поставено на англиски, симболи и броеви (специјалните знаци не се поддржани).
 • Врска од 2,4 GHz е достапна кога клима уред се поврзе со Wi-Fi мрежата.
 • Треба да се прикажат најмалку 3 антени за прием на Wi-Fi мрежата.
 • Кога го поврзувате вашиот домашен апарат со паметниот телефон со помош на SmartThings, проверете дали двата уреди се поврзани на истиот рутер.

Чекор 3 Инсталирање на апликацијата smartthings

 • Преземете ја и инсталирајте ја апликацијата SmartThings од пазарите (Google Play Store, Apple App Store или Samsung Galaxy Apps).
 • За да ја пронајдете апликацијата, користете го клучниот збор „SmartThings“.

Чекор 4 Поставување сметка на Samsung

 • Мора да се најавите на сметката на Samsung пред да ја користите апликацијата SmartThings.
 • За да поставите сметка на Samsung, може да ги следите упатствата обезбедени од апликацијата SmartThings.
 • Или, ако имате паметен телефон Samsung, можете да ја додадете вашата сметка на Samsung во апликацијата за поставки на вашиот паметен телефон. Потоа, тој автоматски ќе се најави на вашата сметка на Samsung.

Чекор 5 Поврзување на вашиот паметен телефон со клима уредот

1. Прво, проверете дали клима уредот и рутерот за Wi-Fi се приклучени на струја.

2. Стартувајте ја апликацијата SmartThings. Допрете го копчето плус и изберете [Додај уред] на почетниот приказ. 

Изберете додај уред на почетниот приказ.

3. Изберете Клима уред [Air conditioner] и Собен клима уред [Room air conditioner] по редослед.

Изберете Клима уред [Air conditioner] и Собен клима уред [Room air conditioner] .

4. Допрете го копчето Старт [Start].

5. Изберете ја саканата локација и простор за клима уредот и допрете Следно (Next) на долниот екран.

Изберете ја саканата локација и простор.

6. Притиснете и задржете го копчето „Тајмер“ на далечинскиот управувач додека иконата за клима уредот не се појави во апликацијата. Може да потрае некое време додека уредот се поврзе на интернет.

Притиснете и задржете го копчето тајмер на далечинскиот управувач.

7. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување на клима уредот.

Притиснете го копчето за вклучување/исклучување на клима уредот.

8. Внесете ги податоците за Wi-Fi мрежата за да ги поврзете двата уреда.

Внесете ги податоците за wi-fi.

9. Ве молиме почекајте додека клима уредот не се регистрира на вашата сметка на Samsung.

10. Регистрацијата е завршена. Поставете име на клима уредот.

Регистрацијата е завршена.

6. Притиснете го и задржете го копчето Тајмер на далечинскиот управувач додека AP не се појави на клима уредот. Допрете Следно (Next) на долниот екран.

Притиснете и задржете го копчето тајмер на далечинскиот управувач.

7. На на вашиот iPhone, отворете ја апликацијата Поставки и одете на Wi-Fi за да се поврзете со името на мрежата што започнува со клима уредот во просторијата.

Лозинката е 1111122222. („1“ 5 пати и „2“ 5 пати).

Поврзете ја wi-fi мрежата со лозинка.

8. Откако уредот ќе се поврзе на Wi-Fi мрежата, повторно активирајте ја апликацијата SmartThings. Внесете ги вашите податоци за Wi-Fi за да го поврзете уредот со W-Fi мрежата и допрете на Следно (Next). Информациите за Wi-Fi се испратени до клима уредот.

Внесете ги податоците за wi-fi.

9. Ве молиме почекајте додека клима уредот не се регистрира на вашата сметка на Samsung.

10. Регистрацијата е завршена. Поставете име на клима уредот.

Регистрацијата е завршена.

Забелешка: 

 • Сите функции и описите на чекори поврзани со апликацијата SmartThings се разликуваат во зависност од верзијата на софтверот.
 • Кога користите мобилни податоци, може да се направат трошоци во зависност од преземањата и безжичната комуникација помеѓу уредите.
 • Достапните технологии и функции може да се разликуваат во зависност од земјата, давателот на услуги, мрежното опкружување или производот.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window