Како да се изврши само-дијагностика со помош на далечински управувач?

Ако клима уредот има функционален дефект, како што се мотор, компонента, сензор и PBA, ќе се прикаже информативен код на екранот. (За моделите AR9500T по 2020 година)

Ако не се појави информативен код, треба да го исчистите филтерот или да извршите ресетирање на струјата. Ако се појави информативен код, ве молиме контактирајте го сервисниот центар на Samsung.

Корисен совет за проверка на информативниот код (Скриена функција)

  • Внатрешната единица ги зачувува последните 3 информативни кодови што се појавиле.
  • За повремената грешка, можете да ја проверите историјата на грешки. 

Детални информации (модел)

  • Внатрешна единица: Достапен само AR9500T двонасочен (L, N, F1 и F2) комуникациски модел
  • Безжичен далечински управувач: Вклучен во производот

Како да се провери

  • Чекор 1 Исклучете ги уредот и далечинскиот управувач.
  • Чекор 2 Притиснете 3 копчиња (режим/Mode + SET + < ) истовремено 5 секунди пред внатрешната единица.
Притискање 3 копчиња.
  • Чекор 3 Потоа, информативниот код ќе се прикаже на екранот на внатрешната единица по редоследот како што се појавиле неодамна.

на пр., Axxx, bxxx, cxxx значи 3 грешки во минатото. (мотор, сензор за прашина и грешка во комуникацијата) 

- A, b, c се додаваат по редоследот на појавување на грешка.

минати грешки.

Забелешка:

  • Ако немало грешки во минатото, „00“ ќе се прикаже на екранот на внатрешната единица.
  • Кога внатрешната единица е исклучена, тогаш информативниот код исчезнува.

Благодариме за повратните информации