Што можам да направам ако бравата на вратата на мојата машина за перење е разлабавена?

Од безбедносни причини, бравата на вратата на Вашата машина за перење е намерно така дизајнирана за да ја држи подотворена кога не се користи. Тоа не е дефект на производот.

Дознајте повеќе информации за бравата на вратата од видеото подолу.

Постојат причини за лабавата брава на вратата на вашата машина за перење.

  • Безбедносни причини.
  • Практични причини за корисникот.
Што можам да направам ако бравата на вратата на мојата машина за перење е разлабавена? Што можам да направам ако бравата на вратата на мојата машина за перење е разлабавена?

Лабавата брава на вратата не е дефект или неисправна работа на производот.

За да се поддржи лесното отворање/затворање на вратата, бравата (лостот) на вратата е дизајнирана да биде малку лабава.

Уредот за заклучување на вратата можете да го проверите на спротивната страна од рачката на вратата.

 

Од безбедносни причини

Ако вратата на вашата машина за перење лесно се затвора, тоа ќе претставува опасен ризик за деца, доенчиња или миленици поради недостаток на воздух во барабанот.

 

Од практични причини за корисникот

За вентилација на барабанот по користење на машината за перење, бравата на вратата е намерно дизајнирана да ја држи вратата на машината за перење подотворена.

 (Не затворајте ја вратата до крај).

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window