Што да правам кога капе вода од жлебот за мраз?

Ако забележите вода што капе од жлебот за мраз, проверете го следново и контактирајте со сервисен центар на Samsung.

Што е жлебот за мраз?

Жлебот за мраз е премин низ кој мразот паѓа во дозерот. Кога ќе се притисне рачката за мраз, се отвора влезот во жлебот за мраз, а мразот од апаратот за правење мраз поминува низ него и испаѓа од дозерот.

Жлебо за мраз во фрижидерот.

Причина за капење вода од жлебот за мраз

  • Отворот во жлебот за мраз (влез поврзан со дозерот) е малку изложен на собната температура, што може да предизвика формирање на влага во внатрешноста на жлебот за мраз.
  • Остатоците од мраз од апаратот за мраз може да се стопат поради честото отворање на вратата или отворање и затворање на дозерот, а со тоа да предизвика формирање на влага на жлебот за мраз.

Решение

При испуштањето на мразот, особено кршен мраз, дел од мразот може да остане во жлебот за мраз. Кога тој мраз ќе се стопи, изгледа како да е протекување од дозерот за вода. За да го избегнете ова, жлебот за мраз треба да биде без остатоци од мраз. Испуштањето на неколку коцки мраз откако ќе добиете кршен мраз, ќе помогне да се исчисти и каналот.

Ако жлебот за мраз е без преостанат мраз, но постојан проток на вода продолжува да се испушта заедно со мразот, ве молиме контактирајте со сервисен центар на Samsung. 

Решение за капење на вода од жлебот за мраз.

Благодариме за повратните информации