Зошто мојот POWERbot не работи или не може правилно да се наполни?

Повеќето проблеми со POWERbot не се сметаат за дефекти на уредот. Се препорачува да ги проверите следниве решенија пред да посетите овластен сервисен центар на Samsung.

Проверете дали е вклучен прекинувачот за итни случаи

Пред да користите POWERbot, прекинувачот за итни случаи на долниот дел од куќиштето на уредот мора да биде вклучен. Ако прекинувачот за итни случаи е исклучен, дури и ако POWERbot е поврзан на полнач, тој нема да работи затоа што не може да се полни.

Забелешка: 

  • Ако далечинскиот управувач не работи, заменете ги батериите (тип AAA).
  • Кога не се користи подолго време поради службен пат или одмор, исклучете го прекинувачот за итни случаи на POWERbot и исклучете го полначот од струја.

Проверете го дисплејот на POWERbot

Дисплејот не работи кога POWERbot не се полни. Ако на дисплејот за статус се појави кодот Lo, наполнете го POWERbot така што ќе го поврзете директно на полначот. При рачно полнење, копчето на куќиштето нема да работи кога ќе го притиснете.По полнење од 10 до 20 минути, индикаторот за напојување може да се активира со вклучување на дисплејот за статус.

 

Откако ќе заврши режимот на делумно чистење, POWERbot ќе запре

 

Ако е поставен на режим на делумно чистење, затоа што чисти само одредена област, нема да се врати на единицата за автоматско полнење. По завршувањето на делумното чистење, мора да го откажете режимот на делумно чистење за уредот да се врати на единицата за автоматско полнење. 

Забелешка: 

  • Наполнетоста на POWERbot се намалува кога е одвоен од полначот.
  • Кога не го користите, секогаш чувајте го на полначот.

ВНИМАНИЕ: Режим на заштеда на енергија (функцијата се применува само во САД)

Ако POWERbot не се врати на единицата за полнење, тој автоматски се префрлува во режим на заштеда на енергија. За да го прекинете режимот на заштеда на енергија, притиснете и држете го копчето на уредот или далечинскиот управувач.

Кога POWERbot не се враќа во единицата за полнење

Проверете го местото на инсталација на единицата за полнење

 

Се препорачува единицата за полнење да се инсталира на отворено и лесно достапно место. Ако единицата за полнење е инсталирана во темно место или во агол, автоматското полнење нема да работи и ќе треба рачно да го полните уредот.

 

Ставете ја единицата за полнење на рамна површина и не ставајте никакви предмети 0,5 м лево и десно, и 1 м пред неа. Ако е инсталирана или ставена на под од полно дрво, се препорачува да ја инсталирате или ставите во насока на подните влакна.

Совети за правилно полнење на POWERbot

Започнете со процесот на чистење од единицата за полнење POWERbot

 

Кога POWERbot ја напушта единицата за полнење, ја памти локацијата и оди по најкраткиот пат до единицата за полнење кога треба да се полни.  Ако растојанието меѓу полначот и POWERbot е 5 м или повеќе, враќањето може да трае долго.

 

Проверете го напојувањето и статусот на чистење на единицата за полнење

 

Ако дојде до прекин на струјата или единицата за полнење е исклучена, POWERbot нема да може да ја најде единицата за полнење и нема да може автоматски да се полни. Секогаш вклучувајте го уредот за полнење. Проверете дали на приклучокот за полнење има страни супстанции, избришете ги приклучоците за полнење на POWERbot и единицата за полнење со сува крпа.

Забелешка:  Користете напојување од 100 V-220 V ~ или повеќе.

Ве молиме притиснете на копчето „Прати“ за да се применат Вашите повратни информации. Ви благодариме што учествувавте.

Благодариме за повратните информации