Скрати го времето на перење

Целата линија машини за перење

Ладна вода, заштедува струја

Машина со полнење од напред

Samsung Front Loader Washer
Филтри

Применети филтри

    селектирај споредНајново

    Карактеристиките, спецификациите и визуелните елементи на производот се предмет на промена.