Што да правам кога капе вода од дозерот?

Понекогаш вода може да капе од дозерот поради неколку причини. Во повеќето случаи, тоа не значи дека машината се расипа. Ве молиме, следете ги упатствата подолу. Ако ви требаат повеќе информации, видете го упатството за употреба или контактирајте со сервисниот центар на Samsung.

Кога капе вода од дозерот

Нормално е дозерот да капе неколку секунди веднаш по пуштањето вода. Откако ќе престане истекувањето, оставете ја чашата под дозерот приближно 3-5 секунди за да искапе.

 

Најчестите причини поради кои водата капе од дозерот се:

 • Воздухот се заглавува во водоводот кога ќе се замени филтерот за вода или кога фрижидерот неодамна е инсталиран.
 • Ако го користите дозерот за вода без да инсталирате филтер за вода.

Вода може да капе кога воздух е заглавен во водоводната линија по замената на филтерот за вода или кога фрижидерот неодамна е инсталиран.

 

Проверете ги водоводите и спојниците

Ако водоводот под капакот на шарката не е правилно поврзан кога вратите повторно се ставаат, воздух може да влезе во спојката за вода. Погрижете се да нема свиткување на спојката бидејќи така ќе влегува воздух и ќе предизвика капење.

За да стигнете до спојката за вода, прегледајте ги чекорите за вадење и повторно инсталирање на вратите во вашето упатство за употреба.

Проверка на приклучокот за вода.

Испразнете го воздухот од водоводната линија

Ако филтерот за вода неодамна бил заменет или вашиот фрижидер неодамна бил инсталиран, пуштањето вода ќе помогне да се отстрани заглавениот воздух и да се спречи истекување од дозерот за вода. Истурајте вода во голем бокал додека автоматски не престане истекувањето.

 • Ако млазот вода прска додека се точи, испразнете го садот кога течењето ќе застане и истурете уште три пати ако прска секој пат.
 • Ако потокот е стабилен и капењето престанува, безбедно е да се претпостави дека нема повеќе воздух во водната линија.
 • Ако капењето продолжи, треба да ги проверите водоводната линија и спојниците.
 • Ако го користите дозерот за вода (водна линија) без инсталирање на филтер за вода, туѓите материи од вашата вода од чешма може да навлезат во цевката за вода и да предизвикаат дефекти.
 • Ве молиме правилно да го инсталирате филтерот според упатството за употреба бидејќи со тоа може да се спречи истекувањето.

Како да го поставите дозерот едно до друго со фрижидерот

Како да го поставите дозерот едно до друго со фрижидерот Како да го поставите дозерот едно до друго со фрижидерот

Забелешка: 

 • Дизајните на фрижидерот прикажани во ова видео може да се разликуваат во зависност од вашиот регион.
 • Водоводната линија мора да биде поврзана од квалификуван техничар.
 • Онаму каде што е можно и според законот, треба да се спроведе тест за електрична безбедност пред да се вклучи производот.
 • Гаранцијата за вашиот фрижидер не ја покрива инсталацијата на водоводот.
 • Ве молиме прочитајте ги предупредувањата и сите важни безбедносни упатства во упатството за употреба.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window