Како можам да ја вратам избришаната фотографија?

Би било многу непријатно ако ги изгубите вашите драги фотографии. Доколку случајно ги изгубите, може да ги вратите избришаните фотографии на следниов начин. Освен тоа, однапред дознајте како да пренесувате, складирате и управувате со фотографиите што ги содржат вашите спомени.

Пред да ги испробате препораките подолу за вашето решение, проверете дали софтверот на вашиот уред е ажуриран со најновата верзија. Проверете како да го ажурирате софтверот на вашиот мобилен уред по следниот редослед. 

Чекор 1 Одете во Поставки> Ажурирање на софтвер.

Чекор 2 Допрете Преземи и инсталирај

Чекор 3 Следете ги упатствата на екранот.

Опција 1 Користење на апликацијата Галерија

Проверете ја вашата Канта за отпадоци (Recycle bin)

Избришаните слики и видеа се чуваат во Кантата за отпадоци 30 дена пред да бидат трајно избришани.

Чекор 1 
Отворете ја апликацијата Галерија > допрете Мени.
Чекор 2 Изберете Канта за отпадоци > допрете Уреди.
Чекор 3 Изберете фотографии што сакате да ги вратите > допрете Врати.

Активирајте ја Кантата за отпадоци

За да ја користите Кантата за отпадоци, треба да ја вклучите пред да ги бришете фотографиите.

Чекор 1 Отворете ја апликацијата Галерија > допрете Мени.
Чекор 2 Изберете Поставки >Изберете Вклучување на Кантата за отпадоци.

Опција 2 Користење на апликацијата Google Photos

Проверете ја вашата Канта за отпадоци

Ставките трајно ќе се избришат по 60 дена во Кантата за отпадоци.

Чекор 1 Отворете ја апликацијата Google Photos > допрете Библиотека.

Чекор 2 Изберете Канта > допрете Избери.

Чекор 3 Изберете фотографии што сакате да ги вратите > допрете Врати.

Чекор 4 Допрете го скокачкиот прозорец за да ги вратите ставките.

Проверете ја вашата сметка

Некои фотографии може да изгледаат како да исчезнале затоа што сте во друга сметка.
Проверете ја вашата најавена сметка. Дали е тоа сметката на која направивте резервна копија на вашите фотографии? Ако не, одјавете се, а потоа најавете се со правилната сметка.

Опција 3 Samsung облак (Samsung Cloud)

Синхронизацијата на галеријата со користење на Samsung Cloud заради практичност се префрла на MS OneDrive. Потребни се периодични резервни копии за да се спречи несаканото губење на податоци, вклучувајќи фотографии и видеа. Може да најдете повеќе информации за „Како можам автоматски да направам резервна копија на податоците на мојот уред Galaxy?“. 

Чекор 1 Одете во Галерија > допрете Повеќе опции (три вертикални точки) > Поставки.

Чекор 2 Допрете Cloud Sync > Поврзете ги вашите сметки Samsung и Microsoft доколку е потребно.

Чекор 3. Следете ги упатствата на екранот додека не започне синхронизацијата. 

Забелешка: Достапните поставки и екрани може да се разликуваат во зависност од давателот на безжичната услуга, верзијата на софтверот и уредот.

Ако се соочувате со тешкотии со вашиот мобилен телефон, таблет или уреди за носење Samsung, можете да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members.

Ова ни овозможува одблизу да погледнеме што се случува. Податоците се анонимни и се чуваат само за времетраењето на испитувањето. Дознајте повеќе за испраќање извештај за грешка преку 'Како да ја користите апликацијата Samsung Members'.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window