Како да дадете наредба за допир на Galaxy Buds Live

Со иконски и ергономски дизајн, одговараат во природното опкружување, а звучникот е оптимизиран за подобро доживување на звукот. Може и да останете поврзани додека непречено префрлате од поткаст на аудиокнига или на видеоразговор со пријател. Да погледнеме подетално како да дадете наредба за допир и некои од случаите за дефект на уредот кога се воспоставува карактеристиката за допир. 

Пред да се обидете со препораките опишани подолу како решение за проблемот, задолжително проверете дали софтверот на уредот и поврзаните апликации се ажурирани до најновата верзија. Проверете како да го ажурирате софтверот на мобилниот уред по следниот редослед.   

 

Чекор 1. Одете на Settings (Поставки) > Software update (Ажурирање на софтверот).

Чекор 2. Допрете на Download and install (Преземи и инсталирај).

Чекор 3. Следете ги упатствата на екранот. 

 

Користење на слушалката со допир

 • Допрете ја слушалката за да ја пуштите или да ја запрете музиката, односно да одговорите или да одбиете повик. Може да ги поставите слушалките и да вршат други дејства со допир. 
 • Single touch (Еден допир): допрете ја подлогата за допир за да пуштите или да паузирате нумера.
 • Double touch (Два допира): допрете ја подлогата за допир двапати за да пуштите следна нумера, односно за да одговорите или да завршите повик. 
 • Triple touch (Три допири): допрете трипати на подлогата за допир за да ја пуштите претходната нумера.
 • Touch and hold (Допри и држи): активирајте претходно поставена карактеристика или отфрлете повик.

Забелешка: 

 • за да не си ги повредите ушите, не притискајте премногу на слушалките со прстите. 
 • за да не ги оштетите местата за допир, не допирајте ги слушалките со ништо остро. 

Може да изберете однапред поставена карактеристика „допри и држи“ на секоја слушалка за да ги активирате карактеристиките брзо и згодно.

Чекор 1. Активирајте ја апликацијата Galaxy Wearable на мобилниот уред. 

Чекор 2. Допрете на Touch controls (Контроли за допир).

Чекор 3. Допрете на Left (Лево) или Right (Десно) во Touch and hold (Допри и држи).  

Чекор 4. Изберете ја карактеристиката која што сакате да ја користите како однапред поставена карактеристика за „допри и држи“. 

 • Забелешка: 
 • ако ја изберете карактеристиката за приспособување на гласноста како однапред поставена карактеристика за „допри и држи“ на едната страна, претходно поставената карактеристика „допри и држи“ на другата страна автоматски ќе ја постави функцијата за приспособување на гласноста. 
 • Кога ќе биде веќе избрана карактеристиката за приспособување на гласноста, а вие се обидувате да ја промените однапред поставената функција за „допри и држи“ на едната страна, однапред поставената карактеристика за „допри и држи“ на другата страна автоматски се поставува за да ја активира карактеристиката за намалување на активниот шум. 
 • Ако слушалките не се поврзуваат со мобилен уред, не се појавува скок-прозорецот за поврзување или мобилниот уред не може да ги најде слушалките, допрете ги и држете ги двете слушалки додека ги носите за да влезете рачно во режим на спарување преку Bluetooth. Кога ќе се активира режимот за спарување преку Bluetooth, ќе чуете звук. Меѓутоа, не ќе можете да го користите овој начин кога се репродуцира музика откако ќе ја поставите гласноста како однапред поставена карактеристика за „допри и држи“. 

Може да спречите несакани дејства ако ја заклучите карактеристиката за допир на слушалките. 

 

Чекор 1. Активирајте ја апликацијата Galaxy Wearable на мобилниот уред. 

Чекор 2. Допрете на Touch Controls (Контроли за допир).

Чекор 3. Допрете на прекинувачот Block touches (Блокирај допири) за да ја активирате. 

Може да спречите несакани дејства ако ја заклучите карактеристиката за допир на слушалките. 

 

Чекор 1. Активирајте ја апликацијата Galaxy Wearable на мобилниот уред. 

Чекор 2. Допрете на Touch Controls (Контроли за допир).

Чекор 3. Допрете на прекинувачот Block touches (Блокирај допири) за да ја активирате. 

 • Прецизно означете го и употребете го местото за допир на слушалката.
 • Во случај на дефект на уредот, престартувајте ги слушалките. За да ги престартувате слушалките, ставете ги во соодветните отвори во кутијата за полнење и извадете ги по седум или повеќе секунди.
 • Уверете се дека е инсталирана апликацијата Galaxy Wearable на мобилниот уред и дека софтверот на мобилниот уред и на слушалките Galaxy Buds Live е најнова верзија. За најдобро доживување, се препорачува да се ажурира секој софтвер, а апликацијата Galaxy Wearable до најновата верзија.

Забелешка: ако куќиштето за полнење има слаба батерија, прво поврзете го куќиштето за полнење со полначот. 

Ако забележувате необично однесување на мобилните телефони, таблети или модна електроника од Samsung, може да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members. 


Тоа ќе ни овозможи да видиме подетално што се случува. Нема да се откриваат податоци и ќе се чуваат само за времетраењето на истрагата. 

Забелешка: сликите од екранот на уредот и менито може да се разликуваат според моделот на уредот и верзијата на софтверот. 

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window