Како да го заштитите уредот Galaxy од злонамерен софтвер

Бидејќи уредите Galaxy скенираат за злонамерен софтвер пред да преземете апликации од продавницата Play, мали се шансите уредот да биде инфициран со злонамерен софтвер. Меѓутоа, на уредот сè уште може да се инсталира штетен софтвер преку реклами или е-пошта. Следете го водичот подолу за да го заштитите уредот уште повеќе.

Пред да се обидете со препораките дадени во продолжение, задолжително проверете дали софтверот на уредот и поврзаните апликации се ажурирани до најновата верзија. За ажурирање на софтверот од мобилниот уред, постапете според следниве чекори:

Чекор 1. Одете на Settings (Поставки) > Software update (Ажурирање на софтверот).

Чекор 2. Допрете на Download and install (Преземи и инсталирај).

Чекор 3. Следете ги упатствата на екранот.

Одлучете на кои апликации ќе им дозволите пристап

По инсталирањето на апликацијата, може да одлучите на кои апликации ќе им дозволите пристап до уредот. Внимавајте кога давате одобрение затоа што од злонамерна апликација може да протечат информации од уредот. Дури и ако дозволите пристап, ако не сте ја користеле некоја апликација подолго време, одобренијата за неа ќе бидат автоматски ресетирани, па ќе треба повторно да доделите одобренија кога ќе ја користите апликацијата следниот пат.

Како да ги промените одобренијата за апликацијата:

Поставки за апликација Поставки за апликација

Чекор 1. Одете на Поставувања и изберете Апликации.

Одберете апликација за да промените одобренија Одберете апликација за да промените одобренија

Чекор 2. Одберете апликација за да ѝ ги промените одобренијата.

Изберете одобренија за апликација Изберете одобренија за апликација

Чекор 3. Изберете Дозволи.

Дозволете одобренија за апликација Дозволете одобренија за апликација

Чекор 4. Изберете опција за да дозволите пристап.

Изберете дозволи или не дозволувај за одобренија за апликација Изберете дозволи или не дозволувај за одобренија за апликација

Чекор 5. Изберете Дозволи или Не дозволувај.

Дури и ако посетувате безбедни веб-локации на уредот, сепак може да бидете изложени на штетни реклами. Поради ризик од инфекција со злонамерен софтвер преку штетни реклами, ви препорачуваме да ја користите апликацијата за блокирање реклами во апликацијата од Samsung на Интернет за да ги ограничите скок-прозорците и да го заштитите уредот.

Отворете ја апликацијата од Samsung на интернет Отворете ја апликацијата од Samsung на интернет

Чекор 1. Отворете ја апликацијата од Samsung на Интернет.

Изберете мени Изберете мени

Чекор 2. Изберете Мени (три хоризонтални линии).

 Изберете поставка за блокатори на реклами  Изберете поставка за блокатори на реклами

Чекор 3. Изберете Блокат. на реклами.

Изберете од Предложени апликации Изберете од Предложени апликации

Чекор 4. Изберете од Предложено апликации за да преземете.

Забелешка:

  • Мора да бидете најавени на сметката на Google за да преземете апликација за блокирање реклами.
  • Можеби ќе треба да платите за некои апликации за блокирање реклами, па затоа проверете ги описот и прегледите пред да ги преземете.
  • Ако користите апликација на интернет од трета страна, нагодете ги поставките за сигурност на апликацијата.

Ви препорачуваме да вклучите Заштита на уредот за да го заштитите уредот од злонамерен софтвер.

Грижа за батеријата и уредот Грижа за батеријата и уредот

Чекор 1. Одете на Поставувања и изберете Батерија и грижа за уред.

Изберете Заштита на уредот Изберете Заштита на уредот

Чекор 2. Изберете Заштита на уредот.

Допрете на Скенирај го телефонот Допрете на Скенирај го телефонот

Чекор 3. Допрете на Скенирај телефон.

Иако е малку веројатно, ако уредот ви е инфициран со злонамерен софтвер, може да ја отстраните злонамерната апликација во Безбеден режим. Сите апликации од трети страни се оневозможени во Безбеден режим, па ќе биде полесно да ја избришете проблематичната апликација.

Притиснете ги и држете ги копчињата за Намалување гласност и Страничното копче Притиснете ги и држете ги копчињата за Намалување гласност и Страничното копче

Чекор 1. Притиснете и држете на Копчето за намалување гласност и Страничното копче.

Изберете Изгасни Изберете Изгасни

Чекор 2. Изберете Исклучување.

Притиснете ги и држете ги копчињата за Намалување гласност и Страничното копче Притиснете ги и држете ги копчињата за Намалување гласност и Страничното копче

Чекор 3. Откако ќе се исклучи екранот, притиснете и задржете на Копчето за намалување гласност и Страничното копче истовремено.

Отпуштете го Страничното копче, но држете го копчето за намалување гласност Отпуштете го Страничното копче, но држете го копчето за намалување гласност

Чекор 4. Откако на екранот ќе се појави логото на Samsung, отпуштете го Страничното копче, но држете го Копчето за намалување гласност.

Обидете се да ажурирате во Безбедносен режим Обидете се да ажурирате во Безбедносен режим

Чекор 5. Кога ќе се појави Безбеден режим во долниот лев агол на екранот, отпуштете го копчето.

Следете ги чекорите подолу за да избришете апликација во Безбеден режим.

Мени за апликации Мени за апликации

Чекор 1. Одете на Поставувања и изберете Апликации.

Утврдете непознати или злонамерни апликации Утврдете непознати или злонамерни апликации

Чекор 2. Утврдете ја апликацијата што не ја препознавате или мислите дека е злонамерна.

Деинсталирајте апликација Деинсталирајте апликација

Чекор 3. Изберете Одинсталирај.

Допрете на OK Допрете на OK

Чекор 4. Допрете на OK.

Од Безбеден режим, префрлете во нормален режим според чекорите наведени во продолжение.

Чекор 1. Притиснете и држете на Копчето за намалување гласност и Страничното копче истовремено.
Чекор 2. Допрете на Ресетирај.

Префрлете од Безбедносен режим во нормален режим

Забелешка:

  • Местоположбата на копчето за Гласност и Страничното копче може да се разликува зависно од моделот на уредот.

Повеќе начини за заштита на уредот

Еве уште неколку совети како да го заштитите уредот и да го одржувате без злонамерни софтвери:

  • Преземајте апликации само од продавницата Play или од продавницата Galaxy, каде што е потврдена безбедноста на сите апликации.
  • Не ви препорачуваме да користите апликации од трети страни против злонамерен софтвер.
  • Одржувајте ги ажурирани софтверот и оперативниот систем на уредот.
  • Исклучете ги Bluetooth и Wi-Fi кога не ги користите.

Забелешка: сликите од екраните на уредот и менијата може да се разликуваат зависно од моделот на уредот и верзијата на софтверот.

Како да ја користите апликацијата Samsung Members

Ако забележувате тешкотии со мобилните телефони, таблетите или преносни уреди од Samsung, може да ни испратите прашање во апликацијата Samsung Members. Дознајте повеќе за испраќањето извештај за грешка.

Благодариме за повратните информации