Како да ја користите и наполнете серијата Galaxy S21

Смелиот дизајн на серијата Galaxy S21 го прави најдоброто од Galaxy дури и подобро, но има неколку фактори кои се сменија од перспектива на корисникот. Ајде да ја погледнеме правилната употреба на серијата Galaxy S21.

Инсталирање на SIM или USIM картичките

Како правилно да ја инсталирате SIM или USIM картичката

Чекор 1. Вметнете ја игличката за отворање во дупката на фиоката за да ја олабавите.

Чекор 2. Нежно извлечете ја фиоката од отворот.

Чекор 3. Ставете ја SIM или USIM картичката на фиоката со златно обоениот контакт свртен нагоре и нежно притиснете ја SIM или USIM картичката во фиоката за да ја зацврстите.

Чекор 4. Вметнете ја фиоката назад во отворот за фиоки.

Забелешки:

 • Користете само нано-SIM картичка.
 • Ако картичката не е фиксирана цврсто во фиоката, СИМ-картичката може да излезе или да падне од фиоката.
 • Ако ја вметнете фиоката во уредот додека е влажна, уредот може да се оштети. Секогаш проверете дали фиоката е сува.

Претпазливост за правилно да го пронајдете отворот кога ја вметнувате SIM-картичката

Дупката за микрофонот е близу до отворот на фиоката, така што може да ги замените. Осигурете се дека игличката за отворање е нормално поставена во однос на дупката на фиоката, а не на дупката на микрофонот.

Во спротивно, уредот може да се оштети. Гаранцијата не покрива било каква штета и проблеми во работата предизвикани од злоупотреба.

Долната страна на Galaxy S21 со дупка за фиоката за SIM картичката и дупка за микрофон

① Дупка на фиоката за SIM картичката       ② Дупка за микрофон 

Забелешка: За да ја извадите фиоката за SIM-картичката, мора да ја вметнете игличката за отворање во отворот на фиоката за SIM-картичка.

Полнење на батеријата

Совети и мерки на претпазливост за полнење на батеријата S21

 • Препорачливо е да користите батерија, полнач и кабел одобрен од Самсунг специјално дизајнирани за вашиот уред. Некомпатибилни батерија, полнач и кабел може да предизвикаат сериозни повреди или оштетување на вашиот уред.
 • Неправилното поврзување на полначот може да предизвика сериозно оштетување на уредот.
 • Користете само USB кабел тип C испорачан со уредот. Полначот нема прекинувач за напојување, затоа мора да го исклучите од електричниот приклучок кога не го користите за да избегнете трошење на струја. Полначот треба да остане близу до електричниот приклучок и лесно достапен при полнење.
 • Адаптерот за полнење не е вклучен како артикл во кутијата со телефонот.
 • Кога користите полнач, се препорачува да користите одобрен жичен или безжичен полнач што ги гарантира перформансите на полнењето.

 

Брзо полнење

Батеријата можете да ја полните побрзо користејќи ја функцијата за Брзо полнење или за Супер брзо полнење. За да ја користите оваа функција, треба претходно да ја активирате на уредот.

Чекор 1. Одите на Settings (Поставки) > Battery and device care (Батерија и нега на уредот)

Чекор 2. Допрете Battery (Батерија) > More battery settings (Повеќе поставки за батеријата).

Означено е “More battery settings” (Повеќе поставки на батеријата) во Поставки на батеријата на Galaxy S21

Чекор 3. Допрете го прекинувачот за Брзо полнење или Супер брзо полнење за да ги активирате.

Опциите „Брзо полнење“ и „Супер брзо полнење“ во поставките на батеријата на Galaxy S21

Исто така, треба да користите полнач за батерија што поддржува Брзо полнење или Супер брзо полнење.

 • За да ја користите функцијата за брзо полнење, мора да го користите одобрениот полнач на батеријата што поддржува брзо полнење. За ова, можете да користите полнач за батерија што поддржува AFC (адаптивно брзо полнење), USB PD (испорака на напојување) 2.0 или QC (брзо полнење) 2.0. Во случај на полначи на Samsung кои поддржуваат адаптивно брзо полнење, текстот „Адаптивно брзо полнење“ е обележан заедно со иконата за полнење и поддржува излезна моќност од 15W.
Samsung 15W патен адаптер за брзо полнење

 • За да ја користите функцијата Супер брзо полнење, мора да го користите одобрениот полнач на батеријата што поддржува Супер брзо полнење. За ова, можете да користите полнач за батерија што поддржува USB PD (Power Delivery - напојување) 3.0. Ако уредот го поврзете со полнач USB PD 2.0, батеријата се полни само со брзо полнење. Во случај на полначи на Samsung што поддржуваат Супер брзо полнење, обележани се со текст „Супер брзо полнење“ (Super Fast Charging) и со иконата за полнење, и поддржуваат излезна моќност од 25W или 45W.
Samsung адаптер за супер брзо полнење од 25 W/45 W

Забелешки:

 • За време на полнењето, не можете да ја активирате или деактивирате функцијата за брзо полнење или за Супер брзо полнење.
 • Не можете да ја користите функцијата за брзо полнење или функцијата за супер брзо полнење кога ја полните батеријата користејќи стандарден полнач за батерија.
 • Можеби не е компатибилен со полначи од други производители.
 • Снимките на екранот и менито на уредот може да се разликуваат во зависност од моделот на уредот и верзијата на софтверот.

Благодариме за повратните информации