Што е тоа Link to Windows?

Windows го обожува вашиот телефон. Оваа апликација ќе ви помогне сè што правите на телефонот да можете да го правите и на вашиот компјутер.


Да испраќате пораки, да гледате фотографии, да добивате битни известувања или да користите која било од вашите омилени апликации за мобилен, без воопшто да мора да го вадите телефонот од џебот.

Слика од човек што го гледа истиот екран на Note10 уред и на Windows истовремено

Забелешка: Link to Windows е фабрички инсталирана на Note10/Note10+.

Link to Windows

Главни карактеристики

Потребно за функционирање

Функции

Фотографии

Поврзаност со интернетот

  • • Да проверите до најмногу 25 скорешни фотографии на вашиот компјутер преку галеријата
    • Да влечете и спуштате фотографии од вашиот телефон на вашиот компјутер

Пораки

Поврзаност со интернетот

• Да разгледувате известувањата за пораки од вашиот телефон
• Да добивате и да одговарате на SMS пораки (вклучително и MMS) преку вашиот компјутер

Известувања

Поврзаност со интернетот

• Да разгледувате разни известувања од телефонските апликации преку вашиот компјутер

Екран на телефонот

Поврзаност на истата Wi-Fi мрежа

• Да уживате во апликациите и содржината на телефонот преку вашиот компјутер со помош на отсликување на екранот
• Да ги играте игрите на телефонот преку вашиот компјутер со помош на тастатура и глувче

Благодариме за повратните информации