Како да го најдете вашиот PIN код

PIN (Личен идентификациски број) е специфична лозинка за пристап до вашиот Smart ТВ и се користи за различни функции како што се инсталирање и користење апликации. Можете да го промените PIN-кодот или да го ресетирате ако сте го заборавиле. Ве молиме погледнете го следниов водич за тоа како да го ресетирате или промените вашиот PIN:

Што е зададениот PIN?

Зададениот PIN е поставен на 0000. Можете да промените или ресетирате PIN-от соодветно.

Слика на лице кое гледа Samsung ТВ

Дали сакате да го ограничите пристапот на вашето дете до Samsung Smart ТВ? За да го промените PIN-от, следете ги чекорите подолу:

Чекор 1. На далечинскиот управувач, притиснете го копчето Home и користете го навигаторот за да дојдете до менито Settings.

Чекор 2. Изберете General > System Manager > Change PIN.

Променете го PIN-кодот избран во System Manager

Чекор 3. Кога ќе биде побаран PIN-от, притиснете го копчето Number користејќи го далечинскиот управувач.  

Чекор 4. Кога ќе се појави екранот со PIN-кодот, користете го навигаторот за да внесете 4-цифрен PIN по ваш избор.

Прикажан е навигаторот

Чекор 5. Внесете го саканиот 4-цифрен PIN.

Потврдете го вашиот PIN и притиснете го копчето Select.  

Прикажан е прозорецот за промена на PIN

Вашиот нов PIN сега е поставен.

Забелешка:  Ако тастатурата на телевизорот не се појави, проверете дали далечинскиот управувач е поврзан со телевизорот држејќи ги копчињата Return и Play/Pause истовремено најмалку 3 секунди или додека не се појави порака на телевизорот што покажува дека далечинскиот е сега поврзан.

Дали го заборавивте вашиот PIN?

Ако е така, следете го ова упатство за да го ресетирате вашиот PIN.

 

Опција 1. Со Smart далечински управувач или обичен далечински управувач Samsung

 

Чекор 1. Вклучете го телевизорот, а потоа притиснете го копчето Volume.

Чекор 2. Притиснете го копчето + за да ја зголемите јачината на звукот, а потоа притиснете го копчето Return.

Чекор 3. Притиснете го копчето за да ја намалите јачината на звукот, а потоа притиснете го копчето Return.

Чекор 4. Притиснете го копчето + повторно, потоа притиснете го копчето Return и PIN-кодот треба да се ресетира на 0000.

+ и копчето Return се избрани на ТВ далечинскиот управувач

Опција 2. Со стандарден далечински управувач

 

Чекор 1. Вклучете го телевизорот, а потоа притиснете го копчето Mute.

Чекор 2. Притиснете го копчето +, а потоа притиснете го копчето Return.

Чекор 3. Притиснете го копчето -, а потоа притиснете го копчето Return.

Чекор 4. Притиснете го копчето + повторно, потоа притиснете го копчето Return и PIN-кодот треба да се ресетира на 0000. 

Копчето за јачина на звук и враќање е избрано на далечинскиот управувач на ТВ

Зададениот PIN на вашиот ТВ треба да се постави на 0000 уште еднаш.

Забелешка:

  • Ако имате проблеми со вашиот Samsung Smart ТВ, секогаш треба да проверувате дали има достапни софтверски ажурирања бидејќи тие може да содржат решение за вашиот проблем.
  • Сликите од екранот и менијата на уредот може да се разликуваат во зависност од моделот на уредот и верзијата на софтверот.

Благодариме за повратните информации

Code to Open Chat Window