Што е Screen Mirroring (Пресликување на екранот) и како да го користам со мојот телевизор Samsung

Гледајте го екранот од телефонот на телевизорот. Ова значи дека може да ги гледате омилените емисии на заменскиот уред, а потоа продолжете да ги гледате на голем екран веднаш штом ќе си влезете дома.

Што е Screen Mirroring (Пресликување на екранот)?

Пресликување на екранот е технологија која овозможува екранот од мобилниот уред да се пренесе на телевизиски екран како што е и да се гледа на поголем екран на телевизорот. Апликациите SmartThings и Smart View ви овозможуваат брзо и лесно поврзување со Samsung Smart TV, но може да остварите поврзување и преку Wi-Fi или HDMI-врска. Покрај тоа, од моделите за 2020 година, може да го пресликувате мобилниот уред само со допир на телевизорот. Различните содржини, како што се фотографии, видеа и апликации на телефонот ќе се прикажуваат на поголем екран и ќе бидат многу повпечатливи.

 

За да го пресликувате екранот безжично, на телевизорот му е потребно поврзување преку Wi-Fi. Кај телевизорите без функции на паметен уред, ќе ви треба уред за снимање, како што е Samsung AllShare Cast, Chromecast или Amazon Firestick. 

 

Забелешка: процесот на споделување на екранот со телевизор се разликува во зависност од марката и моделот, и на телевизорот и на другиот уред. Следниве упатства важат за споделување на екранот од кој било мобилен уред на телевизор Samsung.

SmartThings претставува центар од Samsung за контрола на паметни домашни уреди и може да се преземе за уреди со Android и со iOS. SmartThings може автоматски да детектира и да се поврзува со повеќето телевизори од Samsung произведени од 2016 година па наваму. Ако телевизорот ви е произведен пред тој период, обидете се да го извршите поврзувањето со апликацијата Smart View.

Чекор 1. Поврзете го паметниот телевизор од Samsung со уредот на иста Wi-Fi мрежа.

Чекор 2. Преземете ја апликацијата SmartThings на уредот.

Забелешка: ако користите уред од Samsung, веројатно веќе ви е инсталирана апликацијата SmartThings. (потребно е ажурирање)

Чекор 3. Отворете ја апликацијата SmartThings.

Чекор 4. Допрете на Add Device (Додавањe уред).

 

Ќе се прикажат сите достапни уреди. Ако не можете да го видите својот уред, проверете дали е вклучен. Ако сè уште не се прикажува, исклучете го и пак вклучете го и рестартирајте ја апликацијата SmartThings.

Чекор 5. Изберете го телевизорот или Скенирајте го телевизорот во близина.

Чекор 6. Допрете на телевизорот и поврзете се со уредот.

 

Сега телевизорот ви е поврзан со SmartThings и може да го користите уредот како втор далечински уред за телевизорот. Може да ја користите и апликацијата Smart View за пресликување фотографии, филмови и музика од уредот.

Чекор 7. Допрете на поврзаниот телевизор и допрете на More Options (Повеќе опции).

Чекор 8. Изберете екрани за Mirror Screen (Smart View).

Забелешка: уверете се дека телефонот е близу телевизорот за да може да се поврзат. 

Апликацијата Samsung Smart View ви овозможува да уживате во содржините на мобилниот уред и на компјутерот преку Samsung Smart TV. Исто така, може да го контролирате телевизорот со помош на уредот како втор далечински уред.

Чекор 1. Поврзете ги уредот/компјутерот и телевизорот на иста Wi-Fi мрежа.

Чекор 2. Лизгајте надолу во Quick Panel (Брз панел) на телефонот и вклучете Smart View.

Чекор 3. Ќе ви се прикажат сите достапни уреди. Допрете на телевизорот.

Забелешка: ако не го гледате телевизорот, допрете на симболот за освежување за да пребарате повторно. Ако сè уште не го гледате телевизорот, проверете дали е вклучен на истата Wi-Fi мрежа како и уредот.

Чекор 4. Изберете My Photos (Мои фотографии), My Videos (Мои видеа) или My Music (Моја музика).

Чекор 5. Изберете ја содржината што сакате да ја пуштите на телевизорот.

 

Сега уредот и телевизорот се поврзани. Ова поврзување ќе биде запаметено и ќе се воспоставува секојпат кога ќе ја отворите апликацијата Smart View. Сега може да го контролирате телевизорот преку апликацијата Smart View и да пуштате содржина од уредот.

Ако сликата што се пресликува е мала на екранот, може да го промените односот на размерот.

 

Чекор 1. Одете на Smart View > Допрете на More Options (Повеќе опции) (три вертикални точки).

Чекор 2. Допрете на Settings (Поставки) > Phone aspect ratio (Однос на размерот на телефонот).

Чекор 3. Изберете Full screen (Целосен екран) на поврзаниот уред за да се прикажува на целиот екран. 

Забелешка: во зависност од уредот, ќе бидете запрашани да го дозволите поврзувањето или да внесете PIN-код.

Гледање фотографии и видеа преку AirPlay

 

Чекор 1. Отворете ја апликацијата Photos (Фотографии).

Чекор 2. Најдете ја фотографијата или видеото што сакате да го споделите.

Чекор 3. Допрете на иконата за споделување во долниот лев агол на екранот.

Чекор 4. Допрете на AirPlay.

Чекор 5. Допрете на телевизорот со кој што сакате да се поврзете.

Чекор 6. Ако се побара, внесете го кодот прикажан на телевизорот на уредот од Apple.

 

Пуштање аудио преку AirPlay

 

Чекор 1. Отворете го музичкиот репродуктор на уредот од Apple.

Чекор 2. Изберете песна.

Чекор 3. Допрете на иконата Airplay.

Чекор 4. Допрете на телевизорот со кој што сакате да се поврзете.

Чекор 5. Ако се побара, внесете го кодот прикажан на телевизорот на уредот од Apple.

 

Наоѓање на поставките за AirPlay

 

Чекор 1. Одете на Settings (Поставки).

Чекор 2. Појдете на General (Општо).

Чекор 3. Изберете поставки за Apple AirPlay.

Забелешка: телевизорот и уредот од Apple мора да бидат поврзани на истата Wi-Fi мрежа.

Функцијата Tap View е нова карактеристика за 2020 година. Само допрете на телевизорот со телефонот и ќе се преслика. 

 

Поставки што треба да се направат претходно

 

Проверете дали е вклучена функцијата Smart View на телевизорот (Settings (Поставки) > General (Општо) > External Device Manager (Управител со надворешни уреди) > Device Connect Manager (Управител за поврзување на уредите) > Access Notification (Известување за пристап)). 

 

Како да ја поставите Tap View на телефонот

 

Чекор 1. На телефонот, отворете ја мобилната апликација SmartThings и допрете на иконата Menu. (Мени) (три хоризонтални линии)

Чекор 2. Допрете на иконата Settings (Поставки) и одете на Tap view, Tap sound (Глед. co допир, Звук пpи допир). Допрете на прекинувачот за да го вклучите.

Чекор 3. Приближете го телефонот поблиску до телевизорот и допрете Allow (Дозволи) известување за откривање присуство на телефон кога ќе се појави на екранот од телефонот.

Забелешка:

  • достапно од TU7000 и подобар модел на телевизор (вклучувајќи телевизор за начин на живот/на отворено) и моделите Samsung Galaxy од активирањето. (Android 8.1 и понов)
  • За да ја користите Tap View, ажурирајте ја апликацијата SmartThings до верзија 1.745 или понова. Може да се преземе преку Google Play Store или Apple App Store.
  • Кога ќе започнете со пресликување, ќе треба да го откажете режимот на штедење енергија. 

Ако наидете на тешкотии да се поврзете безжично, може да се обидете со HDMI-адаптер за да го поврзете уредот со телевизорот. Официјалните HDMI-адаптери од Samsung се продаваат одделно и нудат поддршка за уреди со USB-C порти.

 

Ако користите постар уред без USB-C порта, може да најдете компатибилен адаптер од друг производител, но не гарантираме за перформансите.

 

Чекор 1. Поврзете HDMI-кабел на HDMI-адаптерот.

Чекор 2. Другиот крај од HDMI-кабелот поврзете го на HDMI-портата од телевизорот.

Чекор 3. Поврзете го HDMI-адаптерот на USB-портата од уредот.

Чекор 4. Вклучете го телевизорот и сменете го влезот на HDMI-портата што ја користите.

Некои апликации, како што се Netflix и YouTube имаат вградена функција за снимање на екранот така што се олеснува споделувањето на тоа што го гледате меѓу големиот и малиот екран.

 

Чекор 1. Поврзете ги уредот и телевизорот на иста Wi-Fi мрежа.

Чекор 2. Преземете компатибилна апликација на уредот и на телевизорот.

Чекор 3. Најавете се или направете сметка. Најавете се со истата сметка на телевизорот и на уредот.

Чекор 4. Отворете ја содржината што сакате да ја гледате преку уредот.

Чекор 5. Допрете на иконата Cast (Сними).

Забелешка: местоположбата на иконата за снимање ќе се разликува во зависност од апликацијата што ја користите и ориентацијата на телефонот.

Чекор 6. Изберете го уредот на којшто сакате да ја гледате содржината.

Благодариме за повратните информации