Водич за глобална навигација

Ја користи лентата за глобална навигација на нашиот вебсајт

Како да најдеш подмени на нашата лента за глобална навигација

ЧЕКОР 1

За да најдеш подмени на некоја ставка на нашата лента за глобална навигација, притискај го копчето Tab сè додека не ја најдеш ставката. Кога фокусот е на ставката, притисни го копчето Enter за да ги отвориш подменијата и користи го копчето Tab за да стигнеш до следното подмени.

Зголемена слика од менито Mobile на Samsung.com GNB Зголемена слика од менито Mobile на Samsung.com GNB

ЧЕКОР 2

За да отидеш до наредната група на нашата Лента за Глобална Навигација, притискај го копчето Tab сè додека не ги поминеш сите подставки од групата каде што си во моментот. Следниот елемент во фокус ќе биде следната група.
На пример, за да отидеш до наредната група на менија притискај го копчето Tab сè додека не ги поминеш сите подставки во групата каде што си во моментот. Откако ќе ја притиснеш опцијата Tab на последната подставка од групата, тастатурата ќе го пренесе фокусот на главната ставка од следната група.

Зголемена слика од менито Samsung Pay на Samsung.com GNB Зголемена слика од менито Samsung Pay на Samsung.com GNB

ЧЕКОР 3

За да се вратиш на претходната ставка на нашата Лента за Глобална Навигација, истовремено притискај Shift и Tab. Со ова тастатурата ќе го пренесе фокусот на претходната ставка. Ако е потребно да се вратиш назад можеш да ги притиснеш копчињата Shift+Tab повеќе пати. На пример, за да се вратиш на „Galaxy S“ кога фокусот на тастатурата е на „Galaxy Note“, притискај истовремено Shift+Tab.

Зголемена слика од менито Samsung Note на Samsung.com GNB Зголемена слика од менито Samsung Note на Samsung.com GNB

ЧЕКОР 4

За да ги затвориш отворените подменија, користи го копчето Tab за да се движиш до опцијата „затвори мени (close menu)“ и притисни го копчето Enter.

Зголемена слика од копчето Close на Samsung.com GNB Зголемена слика од копчето Close на Samsung.com GNB

Како да најдеш подмени на нашата лента за глобална навигација на мобилен телефон