HOME / Accessibility / Web Accessibility

Web Accessibility

Екран на лаптоп прикажува 2 жени, 1 маж и 1 момче кои се со попреченост, сите заедно како се смеат. Над екранот се прикажани икона за око, уво, рака и мозок.

Водич за глобална навигација

Ја користи лентата за глобална навигација на нашиот вебсајт

Како да најдеш подмени на нашата лента за глобална навигација

Како да најдеш подмени на нашата лента за глобална навигација на мобилен телефон