Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Додадете уште еден производ од списокот

Alternative Text

Price without VAT:

Price with discount:

Price before:

Додадете уште еден производ од списокот

Неспоредлив тип на производ

Galaxy S24 Ultra

Galaxy AI пристигна

* Мрежа: пропусниот опсег што го поддржува уредот може да се разликува во зависност од регионот или давателот на услуги.

* Батерија: вистинскиот век на батеријата варира во зависност од мрежното опкружување, функциите и апликациите што се користат, зачестеноста на повиците и пораките, бројот на пати на полнење и многу други фактори.

* Достапна меморија за корисникот: вистинската корисничка меморија ќе се разликува во зависност од операторот и може да се промени откако ќе се извршат надградбите на софтверот.